Nieuws

Nieuwe UEA-wizard voor aanbestedende diensten op 29 maart

TenderNed werkt aan de volledige integratie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in de applicatie. Aanbestedende diensten kunnen onze nieuwe UEA-wizard vanaf 29 maart om 19.00 uur gebruiken. De oude module kunnen zij dan niet meer gebruiken. Voor ondernemers verandert er nog niets.

15 March 2023

Aanvullen organisatiegegevens onderneming

Vanaf woensdag 15 februari wordt elke onderneming die inlogt op TenderNed gevraagd gegevens over de bedrijfsgrootte aan te vullen. Met deze actuele gegevens worden uw bedrijfsgegevens aangevuld in de applicatie, kan TenderNed voldoen aan de statistiekverplichting van de Europese Commissie en worden deze gegevens gebruikt voor de rapportage Inkoopvolume. De aangevulde organisatiegegevens hebben geen invloed op uw inschrijving.

14 February 2023

Verplicht aanbesteden in percelen

Oktober 2023 staat de implementatie van de nieuwe aankondigingsformulieren gepland, de zogeheten eForms. Om de impact van de nieuwe formulieren zo klein mogelijk te houden voeren we regelmatig wijzigingen door waarmee we voorsorteren op de eForms. Zo is het verplicht aanbesteden in percelen nieuw. Vooruitlopend hierop voert TenderNed op 15 februari een wijziging door die gebruikers verplicht aan te besteden in 1 of meerdere percelen.

9 February 2023

TenderNed ondersteunt beslisboom Open Standaarden

Overheidsorganisaties zijn verplicht om, bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer, te vragen naar relevante standaarden die zijn voorgeschreven. TenderNed maakt het voor u nog eenvoudiger om de beslisboom Open Standaarden te raadplegen.

1 February 2023

Gebruik concurrentiegerichte dialoog ruim verdubbeld

Met de herziene Aanbestedingswet 2012 zijn de toepassingsmogelijkheden van de concurrentiegerichte dialoog uitgebreid. Het gebruik van de procedure is inmiddels meer dan verdubbeld. Van 37 in 2016, het jaar waarin de herziene wet van kracht ging, naar 87 in 2021.

19 January 2023

7 opvallende aankondigingen van 2022

In 2022 volgden de crisissen elkaar in rap tempo op. Dit zien we 1-op-1 terug in de aankondigingen op TenderNed. Gelukkig was het niet alleen maar kommer en kwel: maatschappelijke problemen zetten aan tot anders denken en innovatie. Crisis of niet, ook het leven van alledag gaat door.

17 January 2023

Weigering TED door verkeerde CPV-code

Met het formulier ‘Aankondiging van een wijziging’ maken aanbestedende diensten een niet-wezenlijke wijzigingen in een Europese aanbesteding kenbaar aan de markt. Wanneer er een niet-wezenlijke wijziging plaatsvindt in een dossier van vóór 10 december 2019 kan het voorkomen dat de CPV-code niet past bij het type opdracht. TED weigert dan de publicatie.

11 January 2023

TenderNed maakt praktijkvoorbeelden vindbaar met TenderTrends

We zijn bezig met de ontwikkeling van TenderTrends: datamodellen die aanbestedende diensten ondersteunen bij het inrichten van een aanbesteding in TenderNed. TenderTrends brengt trends in kaart gericht op een specifieke uitvraag en gebaseerd op ruim 10 jaar aanbestedingsdata. Beschikbaar in het 3e kwartaal van 2023.

5 January 2023

Nu ook in de applicatie chatten met de Servicedesk

Vanaf iedere pagina in de applicatie kunt u voortaan een chat starten met een van onze medewerkers. Zij zijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, uitgezonderd bepaalde feestdagen.

22 December 2022

Gewijzigde opdracht het vaakst gebruikt in de bouw

Sinds 1 oktober 2016 bevat TenderNed het formulier Aankondiging van een wijziging. Hiermee maken aanbestedende diensten een niet-wezenlijke wijzigingen in een Europese aanbesteding kenbaar aan de markt. Bij aanbestedingen voor bouwwerkzaamheden komt een gewijzigde opdracht het vaakst voor.

17 November 2022

Voortgang nieuwe aanbestedingsformulieren

In oktober 2023 staat de implementatie van de nieuwe formulieren gepland, de zogeheten eForms. Dit is een omvangrijk project. We zorgen ervoor dat de gebruikers van TenderNed zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de wijzigingen.

15 November 2022

Openbare dataset TenderNed vernieuwd

We hebben de datasets vanaf 2016 samengevoegd in één Excel-bestand. Nieuwe kolommen zijn met terugwerkende kracht gevuld. Met de nieuwe dataset wordt het makkelijker om analyses over meerdere jaren te maken.

8 November 2022

TenderNed ontzorgt publieke inkopers bij dataverzoek ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan publieke opdrachtgevers verplichten de aanbestedingsgegevens met hen te delen. TenderNed biedt aanbestedende diensten de levering van data aan de ACM te verzorgen. Met deze service ontzorgen we publieke inkopers.

3 November 2022

TenderNed met vlag en wimpel door ISO27001-audit

Een externe auditor toetste begin deze maand of TenderNed nog steeds voldoet aan de strenge eisen op het gebied van informatiebeveiliging. We hebben de hercertificering succesvol volbracht. Het certificaat wordt per 1 januari 2023 verlengd. Hiermee zijn we voor het 10e jaar op rij ISO27001-gecertificeerd!

25 October 2022

Aanvullende verbeteringen marktconsultatie

TenderNed lanceerde op 28 september de vernieuwde marktconsultatie. Sinds de release van 16 oktober staan ook de eerder aangekondigde functionaliteiten live.

16 October 2022

Gratis live webinar Aan de slag met aanbestedingsdata

Op donderdag 10 november organiseren we het webinar Aan de slag met aanbestedingsdata. In dit webinar laat Rick den Ridder, data-analist bij TenderNed, zien hoe u eenvoudig met Excel inzichten haalt uit onze open datasets.

12 October 2022

Onderhoud TenderNed op zondag 16 oktober

Op zondag 16 oktober voeren wij van 9.00 tot 15.00 uur onderhoud uit aan TenderNed. Tijdens dit onderhoud is de applicatie niet beschikbaar. Het onderhoud van woensdag 12 oktober vervalt.

10 October 2022

Start pilot API voor aanbestedende diensten

De komende periode testen 3 aanbestedende diensten onze nieuwe API. Hiermee wordt de eigen aanbestedingsdata geautomatiseerd opgehaald en ingeladen in de analyse-omgeving van de betreffende organisatie.

29 September 2022

Vereenvoudigde marktconsultatie live

Het aanmaken van een marktconsultatie in TenderNed is vanaf nu sterk vereenvoudigd. Er zijn maar liefst 9 verplichte velden minder. En het nieuwe dashboard benadrukt wat belangrijk is: communiceren met ondernemers.

28 September 2022

Innovatiepartnerschap wordt nauwelijks gebruikt

Het innovatiepartnerschap werd op 1 juli 2016 geïntroduceerd. Dat jaar werd de procedure 1 keer gebruikt. In 2018 beleefde de procedure met 12 keer zijn hoogtepunt. In de jaren daarna verloor het innovatiepartnerschap aan populariteit. In 2021 werd de procedure nog maar 3 keer gebruikt. 

15 September 2022

Aanmaken marktconsultatie wordt makkelijker

In samenwerking met onze gebruikers hebben we het aanmaken van een marktconsultatie in TenderNed sterk vereenvoudigd. Na de release van 28 september zijn er maar liefst 9 verplichte velden minder. En het nieuwe dashboard benadrukt wat belangrijk is: communiceren met ondernemers.

14 September 2022

Top 10 innovatievriendelijke publieke inkopers 2021

TenderNed deed samen met PIANOo en de Universiteit Utrecht onderzoek naar de 10 meest innovatievriendelijke publieke inkopers van 2021 in de publieke sector. De Nederlandse Gasunie staat op nummer 1.

7 September 2022

Deelname buitenlandse ondernemingen stimuleren

TenderNed biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om Engelstalig te publiceren. Uit analyse blijkt dat hier in minder dan 2% van de aanbestedingen voor is gekozen. Aanbesteden in het Engels verlaagt voor buitenlandse ondernemers de drempel om mee te doen.

2 September 2022

Voortaan eenvoudig vragen toewijzen via TenderNed

Vanaf nu kunnen procesleiders van een aanbestedende dienst via TenderNed volledig digitaal een vraag toewijzen. Hierbij maakt het niet uit of de ontvanger een TenderNed-account heeft of niet. 

1 September 2022

Marktconsultatie wint jaarlijks aan populariteit

Het aantal marktconsultaties per jaar is bijna verdrievoudigd van 380 in 2016 tot 1.119 in 2021. Vooral voor leveringen en diensten worden steeds vaker marktconsultaties toegepast.

14 July 2022

Geef feedback en help mee met het verbeteren van TenderNed

We willen graag weten wat u van TenderNed vindt, want uw feedback helpt ons bij het verbeteren van onze dienstverlening. Bij iedere handleiding op de website kunt u aangeven of de informatie u heeft geholpen, of dat er iets ontbreekt.

13 July 2022

Dataset aanbestedingsdata 1e en 2e kwartaal 2022

Ieder halfjaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van het eerste halfjaar 2022 is nu beschikbaar.

12 July 2022

Gebruik data in het inkoopproces

“Er gaat een wereld voor je open als je met de data uit TenderNed aan de slag gaat,” vertelt Angélique van Wijhe, business analist bij het Rijksvastgoedbedrijf enthousiast. Samen met Rick den Ridder, data-analist bij TenderNed, geeft ze de presentatie ‘Data in het inkoopproces’ tijdens de 16e editie van het PIANOo Congres, dat op 16 juni plaatsvond in Den Bosch.

17 June 2022

TenderNed en Hanzehogeschool werken samen

Afgelopen zomer tekenden 5 hogescholen en de Rijksoverheid het convenant ‘Opleiden tot inkopers met impact’. Hiermee willen de partijen een optimale aansluiting bereiken tussen de uitstroom van hogescholen en de instroom in de inkoopkolom van de Rijksoverheid. In het kader van dit convenant werken de Hanzehogeschool Groningen (programma Inkoopmanagement) en TenderNed sinds maart 2022 samen.

17 March 2022

Inschrijftermijn bij 78% aanbestedingen boven wettelijk minimum

Op 12 mei 2021 voerden we op TenderNed een wijziging door die van invloed is op de planning van een aanbesteding. Publicaties die doorgestuurd worden naar TED, zijn sindsdien pas 48 uur later zichtbaar op TenderNed. Voorheen was elke publicatie direct zichtbaar. Vanuit PIANOo is destijds geadviseerd om rekening te houden met deze vertraging in de publicatie door de minimale termijn te verlengen met twee dagen. We hebben in kaart gebracht of aanbestedende diensten rekening houden met dit advies.

16 March 2022

Kwaliteitsrapport TenderNed

Sinds 2015 laten we eens in de 3 jaar de kwaliteit van onze applicatie onderzoeken door Software Improvement Group (SIG). De code wordt dan onder meer beoordeeld op onderhoudbaarheid, security en ontwikkelmethodiek. SIG heeft ons vandaag officieel laten weten dat we 3,3 van de 5 sterren in de wacht hebben gesleept. Daarmee scoren we boven het marktgemiddelde.

14 February 2022

Resultaten enquête modernisering

We hebben onze gebruikers via een enquête gevraagd hun mening te geven over TenderNed. De vragen gingen onder meer over het nieuwe design, functionaliteiten, communicatie en de algemene ervaring van de modernisering. De resultaten zijn positief.

17 January 2022

Introductiesessie nieuwe ondernemers

TenderNed nodigt sinds kort nieuwe ondernemers uit voor het bijwonen van een online introductie tot TenderNed. De reacties van de ondernemers zijn positief.

13 January 2022

Dataset aanbestedingsdata 3e en 4e kwartaal 2021

Ieder halfjaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van 2021 is nu beschikbaar. De data van het 3e en 4e kwartaal zijn samengevoegd met die van het 1ste en 2de kwartaal en vormen nu het jaaroverzicht 'Dataset 2021'.

7 January 2022

Applicatie TenderNed is veilig ondanks Log4j-kwetsbaarheid

U heeft wellicht via het nieuws vernomen dat er een kwetsbaarheid is gevonden in de Apache Log4j software. Deze software wordt ook voor TenderNed gebruikt. TenderNed is door het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) tijdig op de hoogte gesteld van het mogelijke risico en heeft waar nodig maatregelen getroffen.

17 December 2021

10 jaar TenderNed

Vandaag vieren we ons 10-jarig bestaan. We begonnen klein, maar zijn inmiddels een van de grootste applicaties van het Rijk. 

9 November 2021

TenderNed applicatie volledig gemoderniseerd

Sinds december 2018 werkten we scherm voor scherm aan een nieuw design, nieuwe functionaliteiten en een betere gebruikservaring. Deze verbouwing is nu klaar.

27 October 2021

Aanbestedingsmonitor uitgebreid met data 2020

Hoeveel wordt er in Nederland aanbesteed? Wie besteedt er het vaakst aan? En welke aanbestedingsprocedures worden het meest gebruikt? In de Aanbestedingsmonitor kunt u het vinden.

29 September 2021

Grondige wijziging berichtenmodule

Om het gebruiksgemak te vergroten zullen aanbestedingsberichten niet meer worden getoond in de centrale inbox. U vindt ze vanaf woensdagavond 4 augustus alleen nog door naar de aanbesteding te gaan.

28 July 2021

Dataset aanbestedingsdata 1e en 2e kwartaal 2021

Ieder halfjaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van het eerste halfjaar van 2021 is nu beschikbaar.

21 July 2021

Zo exporteert u data uit TenderNed

TenderNed beschikt over een schat aan data. Openbare data, maar ook informatie die alleen voor uw organisatie toegankelijk is. U heeft meerdere mogelijkheden om informatie te exporteren, vervolgens kunt u de data gebruiken, bijvoorbeeld voor rapportages, analyses of archivering.

7 July 2021

Nieuwe aanbestedingsformulieren in 2023 - Update

In oktober 2023 staat de implementatie van de nieuwe formulieren gepland, de zogeheten eForms. We hebben de eerste overleggen afgerond. En zijn gestart met een analyse van de technische impact.

14 April 2021

Website PIANOo.nl is vernieuwd

De site heeft een nieuw design: meer kleur, beeld en een andere indeling van pagina’s. De inhoud en structuur zijn grotendeels gelijk gebleven.

24 February 2021

Herontwerp en andere verbeteringen TenderNed

De modernisering van de applicatie gaat voorspoedig. We hebben inmiddels ruim 200 van 255 schermen voor aanbestedende diensten gedaan. Deze schermen zijn opnieuw ontworpen, soms is de interactie aangepast, enkele schermen zijn verwijderd.

10 February 2021

Dataset aanbestedingsdata 3e en 4e kwartaal 2020

Ieder halfjaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van 2020 is nu beschikbaar.

7 February 2021

Blijf op de hoogte via de TenderNed nieuwsbrief

Iedere twee maanden sturen we een nieuwsbrief met tips, instructies, en wijzigingen in de app. Nuttige informatie voor ervaren gebruikers van TenderNed, maar ook als u net een account heeft, of slechts af en toe inlogt. Meld u aan en blijf ook op de hoogte.

11 November 2020

Nieuwe ondernemers krijgen de rol Procesleider

Vanaf 28 oktober (18:00u) krijgen nieuwe gebruikers die zich registreren met eHerkenning, en waarvan de onderneming al eerder is geregistreerd in TenderNed, de rol van Procesleider. Eerder werden zij Gastlid, een rol met beperkte rechten.

26 October 2020

Dataset aanbestedingsdata 1e en 2e kwartaal 2020

Ieder halfjaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. In de eerste dataset van 2020 is de impact van Corona zichtbaar, er waren dit halfjaar meer rectificaties en vroegtijdige beëindigingen.

27 July 2020

Inloggen en registreren compleet vernieuwd

Op 8 juli is het registreren van een aanbestedende dienst vernieuwd. Daarmee is het nu voor al onze gebruikers duidelijker en eenvoudiger om in te loggen en te registreren.

8 July 2020

Nog steeds meer aanpassingen

Ook in de derde week na de verscherpte coronamaatregelen werden meer lopende aanbestedingen aangepast dan voor de crisis. Verder is het beeld normaal.

16 April 2020

TenderNed weer ISO 27001-gecertificeerd

TenderNed voldoet nog steeds aan de eisen voor het ISO 27001-certificaat, een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Dat heeft een externe auditor vastgesteld.

6 March 2020

Eerste vernieuwde scherm voor aanbestedende diensten live

Woensdagavond 11 maart krijgt de pagina Mijn aanbestedingen een ander uiterlijk. Dit is de eerste vernieuwde pagina voor aanbestedende diensten. De komende maanden wordt ook deze kant van TenderNed helemaal vernieuwd, de meeste schermen voor ondernemers zijn al klaar.

27 February 2020

TenderNed niet meer te gebruiken in Internet Explorer

Omdat we willen dat u TenderNed goed en veilig kunt gebruiken, is de applicatie vanaf midden maart niet meer toegankelijk via Internet Explorer (IE). Internet Explorer is sterk verouderd en wordt door eigenaar Microsoft niet langer ondersteund.

13 February 2020

Inlogschermen zijn veranderd

Het TenderNed-inlogscherm is veranderd. Vanaf 5 februari gaat u via de homepage naar het juiste tabblad en logt daar in. De manier waarop u inlogt is niet veranderd. Ondernemers doen dat altijd met eHerkenning. Alle anderen gebruiken hun gebruikersnaam en wachtwoord.

31 January 2020
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl