Onderzoek: De toekomst van digitaal aanbesteden in Nederland

Nieuws | 5 maart 2024

PPRC deed in opdracht van de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) onderzoek naar de toekomst van digitaal aanbesteden. De uitkomsten zijn uiteengezet in een onderzoeksrapport. We zetten een aantal resultaten op een rij.

Resultaten

Enkele uitkomsten van het onderzoek:

 • Een groot deel van de respondenten benadrukt het belang van de ‘aanbestedingsrechtelijke beginselen’: transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.
 • Alle respondenten zijn het eens dat aanbestedingen vrij toegankelijk moeten zijn. Dit betekent volgens hen dat inschrijvers kosteloos meerdere accounts kunnen gebruiken, aanbestedingen niet achter login-walls zijn verborgen en het hele platform intuïtief in gebruik is.
 • Aanbestedende diensten en inschrijvers vinden dat - naast het voldoen aan regelgeving - gebruiksgemak een topprioriteit is voor een aanbestedingsplatform.
 • Aanbestedende diensten en marktpartijen geven aan dat er relatief veel winst te behalen is op het gebied van dataontsluiting.
 • Er is consensus onder marktpartijen en aanbestedende diensten over het essentiële belang van digitale ondersteuning van de platformleverancier in alle fasen van het aanbestedingsproces. Een goed bereikbare helpdesk is volgens de respondenten essentieel.
 • Respondenten benadrukken het belang van een effectieve zoekfunctie en geven aan dat aanbestedingen eenvoudig te vinden moeten zijn.
 • Aanbestedende diensten benadrukken dat een goed ontwikkelde digitale kluisfunctie cruciaal is. Deze kluisfunctie is essentieel in het proces van digitaal aanbesteden, omdat deze functie het veilig en eerlijk indienen van offertes mogelijk maakt.
 • Leveranciers van aanbestedingsplatforms en enkele aanbestedende diensten verwachten een verschuiving van traditionele aanbestedingsplatformen naar inkoopplatformen.
 • Veel marktpartijen ervaren het insturen van de NVI-vragen als een grote bron van ergernis.
 • Marktpartijen geven aan dat het ontbreekt aan standaardisatie en uniformiteit op het gebied van (digitaal) aanbesteden.

Lezen: rapport Toekomst digitaal aanbesteden.

Onderzoek

Voor het onderzoek is op twee manieren informatie verzameld:

 • PPRC (Public Procurement Research Centre) zette een online vragenlijst uit onder aanbestedende diensten en marktpartijen. Hiervan zijn er 51 volledig ingevuld.
 • Daarnaast interviewde PPRC 21 respondenten; een mix van overheidsinkopers en inschrijvende partijen.

Onderzoeksvragen

Vragen die in het onderzoek centraal stonden:

 • Hoe kijkt inkopend en ondernemend Nederland aan tegen de toekomst van digitaal aanbesteden?
 • Wat zijn belangrijkste kernwaarden van (digitaal) aanbesteden?
 • Wat zijn de wenselijke ontwikkelingen voor aanbestedingsplatforms?
 • Wat verwachten overheidsinkopers van aanbestedingsplatforms, en wat niet?
 • Sluit de dienstverlening van de platforms voldoende aan bij de wensen en verwachtingen?

Webinar

De RIS en gemeente Utrecht organiseerden ook een webinar over het onderwerp. Hans Minkes, expert informatievoorziening bij TenderNed, nam deel aan de discussie.

Terugkijken: webinar De toekomst van digitaal aanbesteden.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl