Verbeteringen TenderNed

TenderNed wordt continu verbeterd. Dit doen we samen met de mensen die de applicatie daadwerkelijk gebruiken: de inkopers van aanbestedende diensten, en ondernemers.

In de release notes ziet u wat er allemaal is verbeterd

Iedere 2 weken updaten we TenderNed.

Visie TenderNed

De Visie TenderNed dient als basis voor het behandelen, prioriteren en doorvoeren van concrete wijzigingsverzoeken, evenals het actueel houden van de architectuur van TenderNed.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl