Inschrijftermijn bij 78% aanbestedingen boven wettelijk minimum

Nieuws | 16 maart 2022

Op 12 mei 2021 voerden we op TenderNed een wijziging door die van invloed is op de planning van een aanbesteding. Publicaties die doorgestuurd worden naar TED, zijn sindsdien pas 48 uur later zichtbaar op TenderNed. Voorheen was elke publicatie direct zichtbaar. Vanuit PIANOo is destijds geadviseerd om rekening te houden met deze vertraging in de publicatie door de minimale termijn te verlengen met twee dagen. We hebben in kaart gebracht of aanbestedende diensten rekening houden met dit advies.

Procedures

Voor de analyse hebben we gekeken naar deze procedures:

  • openbaar
  • niet-openbaar
  • concurrentiegerichte dialoog
  • innovatiepartnerschap

Uitkomsten

  • Bij 78,6% van de aanbestedingen die sinds de wijziging is gepubliceerd, wordt een inschrijftermijn gehanteerd van twee of meer dagen boven het minimale vereiste. In de analyse is rekening gehouden met de weekendcorrecties, oftewel dat een kluissluiting niet in het weekend mag vallen.
  • Bij openbare procedures is het percentage hoger (78,9%), dan bij niet-openbare procedures (74%).
  • Bij 6,2% van de aanbestedingen wordt exact vastgehouden aan de minimale termijn plus twee dagen.
  • Bij 72,4% van de aanbesteding is de inschrijftermijn langer dan wordt geadviseerd. Hieronder vallen ook de aanbestedingen waarbij tussentijds de inschrijftermijn moest worden verlengd door bijvoorbeeld een extra vragenronde.

Conclusie

Bij het overgrote deel van de aanbestedingen is rekening gehouden met een verlengde inschrijftermijn. Bij ongeveer een kwart van de aanbestedingen is geen gehoor gegeven aan het advies om de minimale termijn te verlengen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl