Voordelen meerdere kluissluitingen

Nieuws | 6 december 2023

Een van onze grootste projecten in 2023 is het ondersteunen van meerdere kluissluitingen. Omdat niet elke aanbestedingsprocedure gebruik kan maken van deze functionaliteit bestaat de kans dat u deze mogelijkheid niet scherp op uw netvlies heeft. Bij deze frissen we daarom uw geheugen op en vertellen we u over de wijzigingen en voordelen en wanneer er precies gebruik gemaakt kan worden van meerdere kluissluitingen.

Toepassing geldt voor specifieke procedures

Aanbestedende diensten kunnen niet bij iedere procedure extra inschrijfrondes toepassen. Dit kan alleen bij de volgende procedures:

 • Niet-openbare procedure
 • Concurrentiegerichte dialoog
 • Onderhandeling met bekendmaking
 • Innovatiepartnerschap

Na het selecteren van één van de bovenstaande procedures krijgt u automatisch na het afronden van een inschrijfronde de mogelijkheid om extra inschrijfrondes toe te passen. U hoeft hier niets voor te doen.

Wijzigingen dashboards

Voor aanbestedende diensten en ondernemers brengt de nieuwe functionaliteit ook wijzigingen mee in het scherm. Om het overzicht te behouden tussen de verschillende inschrijfrondes, voerden we onderstaande wijzigingen op de dashboards door.

Aanbestedende diensten

 • Na het starten van een extra inschrijfronde blijven de termijnen van de eerdere ronde(s) inzichtelijk.
 • De taken zijn per inschrijfronde geclusterd.
 • De offertes staan per inschrijfronde verdeeld onder Ingeschreven.

Ondernemingen

 • De taken voor het indienen van een inschrijving zijn per inschrijfronde geclusterd. Voor iedere inschrijfronde is een apart tabblad genaamd Mijn Inschrijving.

Voordelen meerdere kluissluitingen

Maakt u gebruik van meerdere kluissluitingen? Dan levert dat de volgende voordelen op:

 • De kluis sluit automatisch op de aangegeven datum en tijd.
 • Een ondernemer kan per inschrijfronde een oplossing indienen, intrekken, corrigeren en opnieuw indienen tot aan de deadline.
 • Aanbestedende diensten hoeven niet meer een alternatieve oplossing voor een kluis te hanteren. Dit scheelt veel tijd.
 • Bij iedere nieuwe ronde kan de aanbestedende dienst een nieuwe selectie maken uit de gegadigde ondernemingen. Een ondernemer kan uitgenodigd worden wanneer deze ook uitgenodigd was voor de vorige ronde.
 • Na het afronden van de aanbesteding kan de aanbestedende dienst het gehele dossier exporteren.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl