Meeste innovatievriendelijke procedures in Noord-Holland

Nieuws | 17 januari 2024

In deze analyse gaan we na in welke provincie de meeste innovatievriendelijke procedures zijn gestart in 2023. Noord-Holland staat bovenaan de lijst met 26 innovatievriendelijke procedures. Op plek 2 en 3 zien we Utrecht (22) en Zuid-Holland (19). Bekijk de landkaart voor een volledig overzicht per provincie.

Innovatievriendelijke procedures per provincie 2023

{"area_data":{"2":{"subject":"Noord-Holland","category":"> 20","value":26,"color":"#994D00","opacity":1},"3":{"subject":"Utrecht","category":"> 20","value":22,"color":"#994D00","opacity":1},"4":{"subject":"Zuid-Holland","category":"15 tot 20","value":19,"color":"#E17000","opacity":1},"5":{"subject":"Gelderland","category":"10 tot 15","value":12,"color":"#FF9429","opacity":1},"6":{"subject":"Groningen","category":"5 tot 10","value":8,"color":"#FFB870","opacity":1},"7":{"subject":"Limburg","category":"5 tot 10","value":4,"color":"#FFB870","opacity":1},"8":{"subject":"Overijssel","category":"< 5","value":3,"color":"#FFDBB8","opacity":1},"9":{"subject":"Noord-Brabant","category":"< 5","value":3,"color":"#FFDBB8","opacity":1},"10":{"subject":"Zeeland","category":"< 5","value":1,"color":"#FFDBB8","opacity":1},"11":{"subject":"Flevoland","category":"< 5","value":1,"color":"#FFDBB8","opacity":1},"12":{"subject":"Friesland","category":" 0","value":" 0","color":"#ffeec7","opacity":1},"13":{"subject":"Drenthe","category":" 0","value":" 0","color":"#ffeec7","opacity":1}},"categories":{" 0":{"label":" 0","color":"#ffeec7","opacity":1},"< 5":{"label":"< 5","color":"#FFDBB8","opacity":1},"5 tot 10":{"label":"5 tot 10","color":"#FFB870","opacity":1},"10 tot 15":{"label":"10 tot 15","color":"#FF9429","opacity":1},"15 tot 20":{"label":"15 tot 20","color":"#E17000","opacity":1},"> 20":{"label":"> 20","color":"#994D00","opacity":1}},"options":{"mapType":[{"value":"1"}],"showLegend":[{"value":"1"}],"legendTitle":[{"value":"Aantal","_attributes":[]}],"idReference":"brinojathupe"}}
Download data

Uitgangspunten

  • In de analyse is gekeken naar aanbestedingen die gestart zijn in 2023.
  • We bekeken de procedures concurrentiegerichte dialoog, mededingingsprocedure met onderhandeling en het innovatiepartnerschap.
  • Instellingen van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) zijn niet meegenomen.
  • We hebben zowel gekeken naar aanbestedingen die via TenderNed verliepen als via de Tsenders.
  • Er is alleen gekeken naar aanbestedende diensten met een vestigingsplaats in Nederland.
  • Aanbestedingen van ministeries en speciale sectorbedrijven zijn niet meegenomen, omdat er een grote kans is dat de opdracht op een ander deel van Nederland betrekking heeft dan de provincie waar deze organisatie gevestigd is.

Bijzonderheden

In deze analyse zijn 3 procedures aangemerkt als innovatievriendelijk: concurrentiegerichte dialoog, mededingingsprocedure met onderhandeling en innovatiepartnerschap. In de Analyse innovatievriendelijke inkopers in de publieke sector 2022 zijn ook andere indicatoren meegenomen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl