Certificering ISO 27001 TenderNed voortgezet in 2022

Nieuws | 18 januari 2022

TenderNed voldoet ook dit jaar weer aan de eisen voor het ISO 27001-certificaat, een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging.

De TenderNed-applicatie is tot 1 januari 2023 ISO-27001 gecertificeerd. Eind 2021 is vastgesteld dat TenderNed blijft voldoen aan de eisen van het certificaat.

Herhalingsaudit

Ieder jaar wordt een herhalingsaudit gedaan. De auditor beoordeelt daarbij onder andere de verschillende werkprocessen, en hoe PIANOo de processen uitvoert, meet en monitort volgens de ISO, en de Baselijn Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Denk onder meer aan incidentmanagement, wijzigingenbeheer, informatiemanagement, servicemanagement en privacy. De auditor merkte op dat de kennis van ISO 27001 en Informatiebeveiliging binnen de organisatie van hoog niveau is.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl