Verplichting e-facturatie opgeheven in aankondigingsformulieren

Nieuws | 27 juni 2024

Op 3 juli brengen we een nieuwe versie uit van de aankondigingsformulieren (eForms). Hierin is e-facturering niet langer verplicht. De update brengt nog een aantal verbeteringen mee.

E-facturatie was tijdelijk ‘verplicht’

Bij de ingebruikname van de eForms was e-facturatie verplicht gesteld door de Europese Commissie. Bij de Rijksoverheid is e-facturatie daadwerkelijke verplicht, maar dit geldt niet voor alle aanbestedende diensten. Daarom heeft lidstaat Nederland de Commissie destijds verzocht om de verplichtstelling in de formulieren op te heffen. Hieraan is gehoor gegeven. In de nieuwe versie is de verplichting komen te vervallen. Aanbestedende diensten bepalen voortaan weer zelf of e-facturatie een vereiste is of niet.

Geraamde en definitieve waarde vrij in te vullen

Een andere verbetering is dat aanbestedende diensten de geraamde waarde weer vrij kunnen invullen. Met de invoering van de eForms was de regel ingesteld dat de definitieve waarde van een aanbesteding maximaal 100 keer hoger mag liggen dan de geraamde waarde. In de nieuwe versie van de aankondigingsformulieren is deze regel ongedaan gemaakt.

Het is natuurlijk wel belangrijk dat aanbestedende diensten realistische waarden blijven opvoeren. Zo dragen zij bij aan transparantie en eerlijke concurrentie.

Sluitingsdatum overeenkomst vandaag

Ook kunnen aanbestedende diensten de sluitingsdatum van de overeenkomst weer instellen op vandaag of een datum in het verleden. Voorheen konden zij alleen kiezen voor een datum in het verleden.

Alle verbeteringen op een rij

Naast deze verbeteringen, voeren we kleine wijzigingen door in de nieuwe eForms-versie. Bekijk de release notes voor een overzicht van alle wijzigingen. Hierin vindt u ook grote verbeteringen en nieuwe functionaliteiten. TenderNed wordt namelijk continue verbeterd en iedere 2 weken brengen we deze verbeteringen live!

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl