3 tips om uitgenodigd te worden voor een onderhandse aanbesteding

Nieuws | 11 juni 2024

In 2023 zijn 3.649 onderhandse aanbestedingen gestart in TenderNed. Bij een onderhandse aanbesteding vraagt de aanbestedende dienst een of meerdere ondernemingen een offerte in te dienen. Hiervoor uitgenodigd worden? Met deze 3 tips vergroot u uw kansen.

1. Registreer uw onderneming op TenderNed

Om te beginnen is het belangrijk dat uw onderneming geregistreerd staat op TenderNed. Alleen dan kan een aanbestedende dienst u via TenderNed uitnodigen voor een onderhandse aanbesteding.

2. Zorg voor minimaal één actieve lokaal beheerder

Staat uw onderneming geregistreerd op TenderNed? Controleer dan ook of uw onderneming minimaal één actieve gebruiker met de rol van lokaal beheerder heeft. Als uw onderneming gevraagd wordt voor een onderhandse aanbesteding, dan ontvangt de lokaal beheerder de uitnodiging. Als u geen actieve lokaal beheerder heeft, bijvoorbeeld vanwege ziekte, verlof of uitdiensttreding, dan blijft de uitnodiging ongelezen.

Heeft uw onderneming geen actieve lokaal beheerder, dan kunt u er een laten toewijzen via de servicedesk. Wij raden aan om minimaal 2 TenderNed-gebruikers de rol van lokaal beheerder te geven. Dan heeft u back-up bij afwezigheid van een van de lokaal beheerders.

3. Houd uw organisatiegegevens in TenderNed actueel

Log in op TenderNed en check of uw organisatiegegevens kloppen. Werk deze zo nodig bij. Aanbestedende diensten zoeken geschikte partijen namelijk via onder meer uw:

  • KVK-nummer
  • bedrijfsnaam
  • vestigingsplaats

Onderhands aanbesteden in het kort

Een onderhandse aanbesteding is een niet-openbare inkoopprocedure waarbij de aanbestedende dienst zelf beslist welke ondernemingen een offerte mogen indienen. Er zijn twee typen onderhandse aanbestedingen: enkelvoudig en meervoudig onderhands. Bij een enkelvoudige onderhandse procedure vraagt de aanbestedende dienst één onderneming een offerte te maken. Bij een meervoudige onderhandse aanbesteding vraagt de aanbestedende dienst dit aan 3 tot 5 ondernemingen. Vervolgens kiest de overheidsorganisatie de meest passende inschrijving.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl