Opgeloste storingen in TenderNed

Door een storing of onderhoud kan TenderNed tijdelijk beperkt of niet beschikbaar zijn. Storingen die bij ons bekend zijn, melden we op onze homepage. Na afloop van een storing vindt u hieronder in het storingsoverzicht de begin- en eindtijd van de storing met een korte toelichting.

Wat u bij een storing kunt doen

Onderhoud aan TenderNed

TenderNed voert om de week verbeteringen door. Dit onderhoud is altijd op een woensdag tussen 18:00 en 19:00 uur. Tijdens het onderhoud is TenderNed kort niet te gebruiken. Bekijk de onderhoudskalender.

Storingsoverzicht

Voorbeeld: 31-01-2017
Datum Tijd Type Toelichting
Storing
Storing inloggen eHerkenning

Door een netwerkstoring was inloggen met eHerkenning niet mogelijk.

Storing
Storing inloggen eHerkenning

Door een netwerkstoring was inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Storing
Storing inloggen eHerkenning

Door een netwerkstoring was inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Storing
Inloggen niet mogelijk

Door een netwerkverstoring was het niet mogelijk in te loggen op TenderNed

Storing
Storing inloggen eHerkenning

Door een storing bij de leverancier van eHerkenning was inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Storing
TenderNed niet beschikbaar

Door een netwerkverstoring bij onze IT-dienstverlener was TenderNed niet beschikbaar. Aanbestedende diensten met een kluissluiting ten tijde van de storing is de gelegenheid geboden om de uiterlijke termijn tot inschrijven te verlengen.

Storing
Storing inloggen

Door een technische storing was het inloggen tijdelijk niet mogelijk.

Storing
Storing inloggen eHerkenning

Door een storing binnen eHerkenning was inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Storing
TenderNed niet beschikbaar

Door een storing was TenderNed niet beschikbaar

Storing
TenderNed niet beschikbaar

Door een netwerkverstoring bij onze IT-dienstverlener was TenderNed niet beschikbaar.

Storing
TenderNed niet beschikbaar

Door een netwerkverstoring bij onze IT-dienstverlener was TenderNed niet beschikbaar. Aanbestedende diensten met een kluissluiting ten tijde van de storing is de gelegenheid geboden om de uiterlijke termijn tot inschrijven te verlengen.

Storing
Storing eHerkenning

Door een storing bij Z Login was het tijdelijk niet mogelijk om in te loggen met eHerkenning van deze leverancier.

Storing
Storing eHerkenning

Door een storing bij Z Login was het tijdelijk niet mogelijk om in te loggen met eHerkenning van deze leverancier.

Storing
Storing eHerkenning

Door een storing was het inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Storing
Storing eHerkenning

Door een storing was het inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Storing
Storing eHerkenning

Door een storing bij Reconi was het tijdelijk niet mogelijk om in te loggen met eHerkenning van deze leverancier.

Storing
Storing eHerkenning

Door een storing bij KPN en Reconi was het tijdelijk niet mogelijk om in te loggen met eHerkenning van deze leveranciers.

Storing
Storing eHerkenning

Door een technische storing bij onze IT-dienstverlener was het inloggen met eHerkenning tijdelijk niet mogelijk.

Storing
Inloggen eHerkenning niet mogelijk

Door een storing was het inloggen met eHerkening niet mogelijk.

Storing
TenderNed niet beschikbaar

Door een storing was TenderNed niet beschikbaar.

Storing
Inloggen eHerkenning KPN/Reconi niet mogelijk

Door een storing bij eHerkenningsleverancier KPN/Reconi was inloggen met eHerkenning via KPN/Reconi op TenderNed niet mogelijk.

Storing
Inloggen eHerkenning niet mogelijk

Door een storing binnen het eHerkenningsstelsel was inloggen met eHerkenning op TenderNed niet mogelijk.

Storing
Inloggen eHerkenning niet mogelijk

Door een storing binnen het eHerkenningsstelsel was inloggen met eHerkenning op TenderNed niet mogelijk.

Storing
Problemen bij versturen transacties via SMS

Door een verstoring bij de provider was het niet mogelijk om transactiecodes via SMS te versturen. Het ondertekenen van inschrijvingen of het publiceren van aankondigingen was hierdoor niet mogelijk.

Storing
TenderNed niet beschikbaar

Door een storing was TenderNed niet beschikbaar.

Storing
Problemen bij versturen transacties via SMS

Door een verstoring bij de provider was het in sommige gevallen niet mogelijk om transactiecodes via SMS te versturen. Het ondertekenen van inschrijvingen of het publiceren van aankondigingen was hierdoor niet mogelijk.

Storing
Technische storing

Door een storing bij onze IT-dienstverlener was TenderNed deels niet beschikbaar.

Storing
Technische storing

Door een technische storing ondervonden gebruikers problemen bij het indienen van een inschrijving

Storing
Vertraagde ontvangst berichten

Enkele gebruikers hebben te kampen gehad met vertraging bij de ontvangst van TenderNed berichten.

Storing
TenderNed niet beschikbaar

Wegens een probleem met informatiebeheer is TenderNed tijdelijk offline gezet. Hierdoor konden herstelwerkzaamheden snel worden uitgevoerd.

Storing
TenderNed niet beschikbaar

Door een netwerkverstoring bij onze IT-dienstverlener was TenderNed niet beschikbaar. Aanbestedende diensten met een kluissluiting ten tijde van de storing is de gelegenheid geboden om de uiterlijke termijn tot inschrijven te verlengen.

Storing
Marktconsultatie

Ondernemers konden bij een marktconsultatie geen berichten versturen.

Storing
Technische storing

Door een technische storing ondervonden gebruikers problemen bij het indienen van een inschrijving

Storing
TenderNed niet beschikbaar

Door een storing was het niet mogelijk in te loggen op TenderNed.

Storing
Storing technische leverancier

Wegens een storing bij onze technische leverancier was TenderNed vanaf 18:38u (12/09) niet beschikbaar. De storing is om 07:18u (13/09) verholpen.

Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Door een storing was inloggen met eHerkenning op TenderNed niet mogelijk.

Storing
Problemen bij versturen transacties via SMS

Door een netwerkverstoring was het in sommige gevallen niet mogelijk om transactiecodes via SMS te versturen. Het ondertekenen van inschrijvingen of het publiceren van aankondigingen was hierdoor niet mogelijk.

Storing
Netwerkverstoring

Door een netwerkverstoring was TenderNed niet bereikbaar

Storing
Inloggen met eHerkenning beperkt mogelijk

Voor gebruikers met een eH middel van KPN / Reconi was inloggen niet mogelijk

Storing
TenderNed niet beschikbaar

Door een storing was het niet mogelijk om in te loggen op TenderNed en was het aankondigingenplatform niet beschikbaar. Aanbestedende diensten met een kluissluiting ten tijde van de storing is de gelegenheid geboden om de uiterlijke termijn tot inschrijven te verlengen.

Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Door een storing in het eHerkenningsportaal was inloggen met eHerkenning op TenderNed niet mogelijk.

Storing
Netwerkverstoring

Door een netwerkverstoring was TenderNed onbereikbaar.

Storing
Storing upload documenten

Uploaden van documenten was door een storing niet mogelijk.

Storing
Inloggen met eHerkenning beperkt mogelijk

Voor gebruikers met een eH middel van KPN / Reconi was inloggen beperkt mogelijk. Na de storing heeft nog een kleine groep gebruikers last ondervonden.

Storing
Problemen bij versturen transacties via SMS

Door een verstoring bij de provider was het bij sommige gevallen niet mogelijk om transactiecodes via SMS te versturen. Het ondertekenen van inschrijvingen of het publiceren van aankondigingen was hierdoor niet mogelijk.

Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Door een storing in het eHerkenningsportaal was inloggen met eHerkenning op TenderNed niet mogelijk.

Storing
Netwerkverstoring

Door een netwerkverstoring was TenderNed onbereikbaar.

Storing
Inloggen met eHerkenning beperkt mogelijk

Door een netwerkverstoring was inloggen met eHerkenning beperkt mogelijk.

Storing
Problemen bij versturen transacties via SMS

Door een verstoring bij de provider was het in sommige gevallen niet mogelijk om transactiecodes via SMS te versturen. Het ondertekenen van inschrijvingen of het publiceren van aankondigingen was hierdoor niet mogelijk.

Storing
Inloggen met eHerkenning beperkt mogelijk

Beperkt aantal gebruikers konden in deze periode niet inloggen op TenderNed met eHerkenning.

Storing
Transactiescodes worden niet ontvangen

Door een verstoring bij de provider was het niet mogelijk om transactiecodes via SMS te versturen. Het ondertekenen van inschrijvingen of het publiceren van aankondigingen was hierdoor niet mogelijk.

Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Door een storing in het eHerkenningsportaal was inloggen met eHerkenning op TenderNed niet mogelijk.

Storing
Transactiescodes worden niet ontvangen

Door een verstoring bij de provider was het niet mogelijk om transactiecodes via SMS te versturen. Het ondertekenen van inschrijvingen of het publiceren van aankondigingen was hierdoor niet mogelijk.

Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Door een storing in het eHerkenningsportaal was inloggen met eHerkenning op TenderNed niet mogelijk.

Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Door een storing in het eHerkenningsportaal was inloggen met eHerkenning op TenderNed niet mogelijk.

Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Door een storing in het eHerkenningsportaal was inloggen met eHerkenning op TenderNed niet mogelijk.

Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Door een storing in het eHerkenningsportaal was inloggen met eHerkenning op TenderNed niet mogelijk.

Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Door een storing in het eHerkenningsportaal was inloggen met eHerkenning op TenderNed niet mogelijk.

Storing
Storing versturen sms-transactiecodes

Door storing bij onze sms-provider ontving een deel van onze gebruikers geen transactiecodes. Transactiecodes zijn nodig om specifieke transacties in TenderNed te bevestigen, zoals indienen aanmelding of inschrijving, publiceren aankondiging, openen kluis of versturen van procedurele berichten.

Storing
TenderNed beperkt bereikbaar

TenderNed website in deze periode beperkt bereikbaar.

Storing
Inloggen beperkt mogelijk

Beperkt aantal gebruikers konden in deze periode niet inloggen op TenderNed.

Storing
Inloggen beperkt mogelijk

Inloggen op TenderNed beperkt mogelijk.

Storing
Inloggen met eHerkennig niet mogelijk

Door een storing in het eHerkenningsportaal was inloggen met eHerkenning op TenderNed korte tijd niet mogelijk.

Storing
TenderNed beperkt of met vertraging beschikbaar

TenderNed werkte gedurende enige tijd traag of was niet beschikbaar. Aanbestedende diensten met een kluissluiting om 12.00 u en 13.00 u zijn hierover ge├»nformeerd en kregen de mogelijkheid hun inschrijvingstermijn alsnog te verlengen. Hiervan is geen gebruikgemaakt.

Storing
Netwerkstoring: TenderNed niet bereikbaar

Door een netwerkstoring bij de ICT-leverancier van TenderNed was TenderNed niet bereikbaar.

Storing
Storing uploaden documenten

Uploaden van documenten groter dan 10 MB was door een storing niet mogelijk.

Storing
Uploaden van documenten niet mogelijk

Aanbestedende diensten met een kluissluiting op ma 11 september tussen 8:55 en 10:35 uur is de mogelijkheid geboden hun kluissluiting te verplaatsen.

Storing
Inloggen met eHerkenning/versturen van SMS tan codes niet mogelijk

Inloggen met eHerkenning en het versturen van SMS-tancodes was niet mogelijk.

Storing
Inloggen met eHerkenning beperkt mogelijk
 
Storing
Inloggen met eHerkenning beperkt mogelijk
 
Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk
 
Storing
Inloggen beperkt mogelijk

Inloggen was beperkt mogelijk voor buitenlandse ondernemingen en aanbestedende. Op verzoek van een van de aanbestedende diensten heeft TenderNed de mogelijkheid geboden om sluitingstermijnen die in het tijdvak van de storing vielen alsnog te verlengen. De procesleiders van betreffende ondernemingen en aanbestedende diensten hebben hiervan een een automatisch bericht ontvangen.

Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Inloggen met eHerkenning niet mogelijk in verband met een storing in het eHerkenningsportaal van TenderNed. Er waren geen kluissluitingen tijdens of vlak na de storing. Het was zondag.

Storing
Uploaden documenten, aanmelden en inschrijven beperkt mogelijk

Aanbestedende diensten met een kluissluiting op ma. 6 maart tussen 8:55 en 10:01 uur is de mogelijkheid geboden hun kluissluiting te verplaatsen.

Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Inloggen met eHerkenning niet mogelijk in verband met een storing in het eHerkenningsportaal van TenderNed. Er waren geen kluissluitingen tijdens of vlak na de storing.

Storing
Storing versturen sms-transactiecodes

Door storing bij onze sms-provider kwamen transactiecodes vertraagd of niet aan. Transactiecodes zijn nodig om specifieke transacties in TenderNed te bevestigen, zoals indienen aanmelding of inschrijving, publiceren aankondiging, openen kluis of versturen van procedurele berichten.

Storing
Inloggen met eHerkenning niet mogelijk

Inloggen met eHerkenning niet mogelijk in verband met een storing in het eHerkenningsportaal van TenderNed. Geen kluissluitingen tijdens of vlak na de storing.

Storing
Storing versturen sms-transactiecodes

Door storing bij onze sms-provider kon TenderNed geen transactiecodes versturen. Transactiecodes zijn nodig om specifieke  transacties in TenderNed te bevestigen zoals indienen aanmelding of inschrijving, publiceren aankondiging, openen kluis of versturen van procedurele berichten.

Storing
Storing uploaden documenten, aanmelden en inschrijven

Uploaden van documenten, aanmelden of inschrijven was niet of beperkt mogelijk.

Storing
Storing uploaden documenten, aanmelden en inschrijven

Uploaden van documenten, aanmelden of inschrijven was niet of beperkt mogelijk.

Storing
Storing uploaden documenten, aanmelden en inschrijven

Uploaden van documenten, aanmelden of inschrijven was niet mogelijk.

Storing
Storing uploaden documenten, aanmelden en inschrijven

Uploaden van documenten, aanmelden of inschrijven was niet mogelijk.

Storing
Storing uploaden documenten, aanmelden en inschrijven

Uploaden van documenten, aanmelden of inschrijven was niet mogelijk.

Storing
Trage performance

Bij een beperkt aantal gebruikers reageerde TenderNed trager dan gebruikelijk.

Storing
Storing uploaden documenten

Bij enkele aanbestedingen, waarvan de kluis om 12:00 uur sloot, ondervonden enkele ondernemers vlak voor de kluissluiting technische problemen bij het upoaden van documenten.

Storing
Storing aanmelden en inschrijven

Aanmelden of inschrijven was gedurende deze periode niet of slechts met moeite mogelijk. TenderNed was wel beschikbaar.

Storing
Storing aanmelden en inschrijven

Aanmelden of inschrijven was gedurende deze periode niet of slechts met moeite mogelijk. TenderNed was wel beschikbaar.

Storing
Storing aanmelden en inschrijven

Aanmelden of inschrijven was gedurende deze periode niet of slechts met moeite mogelijk. Ook zijn problemen met uploaden gemeld. TenderNed was wel beschikbaar.

Storing
Storing

TenderNed niet beschikbaar wegens onvoorziene omstandigheden tijdens het installeren van een securitypatch.

Storing
Storing eHerkenning

Inloggen met eHerkenning niet mogelijk door een storing in de koppeling. TenderNed was wel beschikbaar.

Storing
Netwerkstoring

TenderNed niet beschikbaar in verband met netwerkstoring DICTU.

Storing
Storing uploaden

Sommige gebruikers kregen een foutmelding bij het uploaden van een document. TenderNed was wel beschikbaar.

Storing
Netwerkstoring

TenderNed beperkt beschikbaar in verband met netwerkstoring DICTU.

Storing
Netwerkstoring

TenderNed niet beschikbaar in verband met netwerkstoring DICTU.

Storing
Netwerkstoring

TenderNed niet beschikbaar in verband met netwerkstoring DICTU.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl