Gebruik concurrentiegerichte dialoog ruim verdubbeld

Nieuws | 19 januari 2023

Met de herziene Aanbestedingswet 2012 zijn de toepassingsmogelijkheden van de concurrentiegerichte dialoog uitgebreid. Het gebruik van de procedure is inmiddels meer dan verdubbeld. Van 37 in 2016, het jaar waarin de herziene wet van kracht ging, naar 87 in 2021.

Herziene Aanbestedingswet 2012 onder de loep

Op 1 juli 2016 wijzigde de Aanbestedingswet 2012. Aan de hand van TenderNed-data brengen we in beeld wat de belangrijkste wijzigingen hebben opgeleverd. Bekijk het overzicht.

Meestgebruikte CPV-codes

Een aanbestedende dienst kan onder voorwaarden bij bijzonder complexe opdrachten gebruikmaken van de concurrentiegerichte dialoog. De tabel laat zien bij welke CPV-codes de procedure in de periode 2016-2021 het vaakst voorkomt. De concurrentiegerichte dialoog is met name gebruikt bij bouwaanbestedingen.

Hoofdcategorie CPV-code Aantal Percentage Type opdracht
45000000-7 Bouwwerkzaamheden 215 45% werken
72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning 47 10% diensten
71000000-8 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 46 10% diensten
48000000-8 Software en informatiesystemen 21 4% leveringen
34000000-7 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten 16 3% leveringen

Aantal aanbestedingen

In 2017 stijgt het gebruik van de concurrentiegerichte dialoog aanzienlijk. De stijging zet door tot 2020 en stabiliseert in 2021.

Type opdracht

In de periode 2016-2021 is bijna de helft van gepubliceerde aanbestedingsprocedures concurrentiegerichte dialoog onder werken te scharen. Na werken zijn diensten het meest gebruikt.

Type aanbestedende dienst

De grootste aantallen voor gebruik van de procedure concurrentiegerichte dialoog op TenderNed komen in de periode 2016-2021 voor rekening van gemeenten, ministeries en publiekrechtelijke instellingen. 

Concurrentiegerichte dialoog

In een concurrentiegerichte dialoog gaat de opdrachtgever met de geselecteerde deelnemers in dialoog over oplossingsrichtingen, ideeën en knelpunten met betrekking tot de uitvraag. Gezamenlijk wordt toegewerkt naar de beste oplossing. De aanbestedende dienst kiest welke oplossing(en) het best in zijn behoefte voorziet en verzoekt de deelnemers een inschrijving in te dienen. 

Lees meer over de concurrentiegerichte dialoog op pianoo.nl.

Concurrentiegerichte dialoog in TenderNed

TenderNed werkt aan meerdere kluissluitingen in de inschrijffase. Voor het aandragen van oplossingen in de dialoogfase gebruiken aanbestedende diensten momenteel bijvoorbeeld de berichtenmodule in TenderNed

De kluis biedt inkopers én ondernemers voordeel:

  • De kluis sluit automatisch op de aangegeven datum en tijd
  • Een ondernemer kan een oplossing indienen, intrekken, corrigeren en opnieuw indienen tot aan de deadline

Met de komst van meerdere kluissluiting in de inschrijffase ondersteunt TenderNed verschillende procedures, waaronder de concurrentiegerichte dialoog, nóg beter.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl