Inkopers houden deze zomer meer rekening met ondernemers

Nieuws | 2 juli 2024

Over enkele dagen gaat de zomervakantie van start. Op zaterdag 6 juli trapt regio Zuid de schoolvakantie af en deze eindigt in regio Noord op zondag 1 september. Het analyseteam van TenderNed zocht uit of inkopers deze zomer meer rekening houden met (potentiƫle) inschrijvers. De centrale vraag: zijn er in de zomervakantie van 2024 meer of minder kluissluitingen gepland dan vorig jaar?

Conclusie

Goed nieuws: ten opzichte van vorig jaar zien we een daling van bijna 4 procentpunten. Een mooie verbetering, maar het kan nog beter. Uitgaande van goed opdrachtgeverschap zouden er in de ideale situatie geen kluissluitingen in de vakantieperiode vallen.

Opvallend is de piek aan kluissluitingen op 2 september, de eerste dag na de zomervakantie.

Uitgangspunten analyse

 • In deze analyse zijn alle aanbesteding meegenomen in de periode van 8 juni 2024 tot en met 29 september 2024. Uitgezonderd aanbestedingen die verlopen via een dynamisch aankoopsysteem (DAS) en aanbestedingen die gebruikmaken van de onderhandse procedure of onderhandeling zonder bekendmaking.
 • De onderzochte periode begint 4 weken voor de start van de zomervakantie en eindigt 4 weken na de zomervakantie. In totaal is de onderzochte periode dus 2 keer de duur van de zomervakantie.
 • Voor een eerlijke vergelijking maakten we ook een dataset voor 2023, volgens dezelfde uitgangspunten als 2024.
 • Gekeken is bij hoeveel aanbestedingen een kluissluiting in de vakantieperiode valt. Omdat de totale periode 2 keer de duur van de zomervakantie is, zou logischerwijs 50% van de kluissluitingen in de zomervakantie vallen als er geen rekening wordt gehouden met de zomervakantie.

Kluissluitingen in zomervakantie
 

Uitkomsten

 • Wat betreft het aantal aanbestedingen met een kluissluiting in de vakantieperiode zien we een daling van bijna 4 procentpunten ten opzichte van vorig jaar.
 • Bij alle type aanbestedende diensten is een relatieve daling te zien van het aantal kluissluitingen in zomervakantie, met uitzondering van inkooporganisaties.
 • Op 2 september, de eerste dag na de zomervakantie, zijn er bovengemiddeld veel kluissluitingen. Dit ligt verder boven het gemiddelde van vorig jaar.
 • Een paar aanbestedende diensten vallen op:
  • Het aantal kluissluitingen in de vakantieperiode van gemeente Rotterdam daalt met 76%, van 17 kluissluitingen in 2023 naar 9 in 2024.
  • De politie gaat van 7 kluissluitingen in de zomervakantie van 2023 naar slechts 2 kluissluiting in 2024.
  • De gemeente Haarlemmermeer heeft in de onderzochte periode 8 aanbestedingen lopen, waarvan de kluissluiting in slechts een geval in de zomervakantie valt. Vorig jaar waren dat 3 aanbestedingen met 3 kluissluitingen. Een forse verbetering dus dit jaar!
  • Het Rijksvastgoedbedrijf besteedt in deze periode meer dan 2 keer zoveel aan dan in het voorgaand jaar, maar het aantal kluissluitingen in de vakantieperiode halveert.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl