Gegevens uit TenderNed downloaden en gebruiken in Excel

Nieuws | 5 juni 2023

Aanbestedende diensten en ondernemers kunnen diverse gegevens uit hun TenderNed-account downloaden als CSV-bestand. Het analyseteam ontvangt regelmatig vragen over het goed leesbaar maken van een CSV-bestand in Excel. We leggen het in 5 stappen uit.

In 5 stappen CSV lezen in Excel

  1. Download het gewenst CSV-bestand.
  2. Sla het CSV-bestand op uw computer op.
  3. Open Excel en ga naar het tabblad Gegevens. Klik achtereenvolgens op: Gegevens ophalen >  Uit bestand  > Uit tekstbestand / CSV.
  4. Selecteer het opgeslagen CSV-bestand en klik op Importeren.
  5. Excel geeft een voorbeeld hoe de gegevens getoond gaan worden. Zorg ervoor dat als scheidingsteken de puntkomma gebruikt wordt en klik op Laden.

De gegevens zijn nu in Excel geladen en klaar om te analyseren.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl