Start pilot API voor aanbestedende diensten

Nieuws | 29 september 2022

De komende periode testen 3 aanbestedende diensten onze nieuwe API. Hiermee wordt de eigen aanbestedingsdata geautomatiseerd opgehaald en ingeladen in de analyse-omgeving van de betreffende organisatie.

API: geautomatiseerd data ophalen

Via de API verloopt het ophalen en inladen van de eigen aanbestedingsdata (de niet-openbare data) uit TenderNed volledig geautomatiseerd. De kans op fouten is hierdoor gering en daarnaast heeft de aanbestedende dienst de beschikking over realtime data.

Feedback

De 3 deelnemende organisaties geven hun ervaringen met de API aan ons door. Bij weinig bugs is de API mogelijk al met een maand beschikbaar voor alle aanbestedende diensten die aanbesteden via TenderNed. Zijn er meer bevindingen, dan laat de livegang nog even op zich wachten.

Data exporteren: handmatig data verwerken

In de huidige situatie kan de lokaal beheerder van een aanbestedende dienst de eigen aanbestedingsdata uit TenderNed exporteren via Exporteer data in bulk. Vervolgens kan het bestand geïmporteerd worden in de analyse-omgeving van de aanbestedende dienst. Om te werken met actuele data, moet dit proces steeds herhaald worden.

Na de lancering van de API, blijft de handmatige data-export beschikbaar.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl