3 voordelen van het goed afronden van een aanbesteding

Nieuws | 25 maart 2024

Aanbestedende diensten ronden meer dan 90% van alle aanbestedingen op de juiste manier af. Voor een klein deel geldt dit niet. We leggen uit hoe u een aanbesteding goed afrondt én welke voordelen dat biedt.

De cijfers

  • 94% van de aanbestedingen zijn goed afgerond.
  • Bijna een kwart van de aanbestedende diensten houdt het percentage van niet correct afgeronde aanbestedingen onder de 5%.
  • Voor het grootste gedeelte van de niet goed afgeronde aanbestedingen (38%) geldt dat de opdracht wel aangekondigd wordt, maar er geen nieuwe publicatie volgt.
  • In 2020 werden 195 aanbestedingen niet goed afgesloten. In 2021 steeg dit aantal naar 588 aanbestedingen, een toename van bijna 300%. In de daaropvolgende jaren zakt dit aantal weer wat terug, naar 422 in 2022 en 333 in 2023.

Aanbesteding goed afronden

TenderNed biedt meerdere opties om een aanbesteding goed af te ronden:

Soort aanbesteding Taak uitvoeren
Marktconsultatie

- Marktconsultatie afronden

Nationale aanbesteding

- Definitieve gunning versturen
- Vroegtijdig beëindiging aanbesteding publiceren

Europese aanbesteding

- Aankondiging van een gegunde opdracht publiceren
- Vroegtijdige beëindiging aanbesteding publiceren

Na het uitvoeren van de taak is het dossier terug te vinden onder het tabblad Afgerond.

Spelregels afronden aanbesteding

Marktconsultatie

Voor een marktconsultatie geldt dat u in ieder geval de uitkomsten van de consultatie openbaar maakt. Bekijk in stap 5 van het Stappenplan marktconsultatie aanmaken via TenderNed hoe u dat het beste kunt doen. Daarna kunt u de marktconsultatie afronden via de taak Marktconsultatie afronden. Het voordeel hiervan is dat de marktconsultatie verdwijnt uit het overzicht van actuele aanbestedingen. En nu is terug te vinden bij afgeronde aanbestedingen.

Nationale aanbestedingen

Voor nationale opdrachten geldt dat u de definitieve gunning bekendmaakt aan de betrokken partijen. U kunt dit doen via de taak Definitieve gunning versturen. Er staat dan al een automatisch gegeneerd bericht voor u klaar. De aanbesteding verdwijnt dan uit het overzicht van actuele aanbestedingen en is terug te vinden bij afgeronde aanbestedingen.

U kunt de betrokken ondernemingen ook via de berichtenmodule informeren over de definitieve gunning, maar dan blijft de aanbesteding in het overzicht met actuele aanbestedingen blijft staan.

Europese aanbestedingen

Voor de Europese procedures gelden strikte regels voor het openbaar maken van de uitkomst van een aanbesteding. Bij deze procedures bent u verplicht de taken, zoals beschreven in de tabel hierboven, in TenderNed uit te voeren.

Voordelen van goed afronden

  • Door het uitvoeren van de juiste taken is uw overzicht met actuele aanbestedingen altijd up-to-date en blijven er geen aanbestedingen ‘zweven’.
  • Door het juist uitvoeren van de taken houdt u zich aan de spelregels van de Aanbestedingswet.
  • De aanbesteding staat nu op uw dashboard met rapportages. Zo heeft u een compleet overzicht van uw eigen aanbestedingsdata. Ook heeft het analyseteam van TenderNed een completer overzicht van de statussen van de aanbestedingen en kan daardoor betere analyses maken.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl