Feiten & cijfers over aanbesteden

Nieuws | 12 juni 2024

Op donderdag 6 juni vond het PIANOo-congres 2024 plaats. Rick den Ridder, data scientist bij TenderNed, deelde tijdens de plenaire opening een aantal interessante feiten en cijfers over aanbesteden. We zetten deze én enkele databronnen op een rij.

Aanbestedingsdemografie

  • 2.500 aanbestedende diensten
  • 23.000 publicaties per jaar op het aankondigingenplatform
  • 67.000 ondernemingen actief op TenderNed
  • 75.000 actieve gebruikers op TenderNed

Aanbestedingsmarkt

Hoe groot is aanbestedingsmarkt? Het aantal aanbestedingen loopt jaarlijks op. Alleen in 2019 (8.583) zagen we een kleine daling in vergelijking met het jaar ervoor (8.616).

In 2023 werden er net geen 12.000 opdrachten aangekondigd op TenderNed.

Inkoopvolume

In het verleden is onderzocht dat 96% van de gegunde opdrachten uit onderhandse aanbestedingen komt. Deze opdrachten hebben gemiddeld een lagere waarde dan opdrachten uit andere procedures. De waarde van alle onderhandse aanbestedingen bij elkaar opgeteld, is alsnog 2/3e van het totale inkoopvolume.

Alle aanbestedingen samen zijn goed voor zo’n €85 tot €100 miljard aan opdrachten per jaar. Het merendeel van deze opdrachten wordt namens de bewoners van Nederland gegeven, zoals wegen, schoolboeken, openbaar vervoer en de renovatie van openbare gebouwen.

Aan de slag met aanbestedingsdata

Aanbestedende diensten willen hun opdracht op de beste manier laten uitvoeren, tegen een redelijke prijs. Het is immers publiek geld. Ook willen ze dat er rekening gehouden wordt met maatschappelijke uitdagingen, zoals gelijke kansen op werk en klimaatvriendelijk produceren of transporteren. Doen ze dit niet, dan betaalt de burger alsnog elders de prijs hiervoor.

De aanbestedingsdata uit TenderNed kan hieraan bijdragen. Want het analyseren van deze data kan interessante informatie, waardevolle inzichten en voorspellingen opleveren.

Openbare data

Data voor aanbestedende diensten

  • Download de eigen aanbestedingsdata (niet-openbare data) in de applicatie.
  • Bekijk uw rapportagedashboard: log in op TenderNed, open het menu en klik op Rapportages.
  • Vergelijk uw rapportages met die van soortgelijke organisaties via de benchmark aanbesteden.

Specifieke vraag? Neem contact op met het analyseteam van TenderNed.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl