TenderNed ontzorgt publieke inkopers bij dataverzoek ACM

Nieuws | 3 november 2022

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan publieke opdrachtgevers verplichten de aanbestedingsgegevens met hen te delen. TenderNed biedt aanbestedende diensten de levering van data aan de ACM te verzorgen. Met deze service ontzorgen we publieke inkopers.

Dataverzoek ACM

Bij een dataverzoek van de ACM gaat het om alle gegevens (de openbare en niet-openbare data) van op TenderNed gepubliceerde aanbestedingen van de aanbestedende dienst in een bepaalde periode. De ACM gebruikt deze informatie voor het toezicht op naleving van de Mededingingswet.

Data exporteren

De lokaal beheerder van een aanbestedende dienst kan in de applicatie een overzicht exporteren met gegevens van meerdere aanbestedingen, die binnen de gekozen periode vallen. Dit XML-bestand bevat niet-openbare informatie over de aanbesteding(en), waaronder gegevens over aangemelde en ingeschreven partijen.

Ontzorgen

Het analyseteam van TenderNed heeft een tool gemaakt, waarmee het XML-bestand met de niet-openbare data in een handomdraai is omgezet naar Excel. Ook het samenvoegen van bestanden (openbare en niet-openbare data) is voor hen zo gebeurd.

TenderNed neemt met deze service niet alledaags werk uit handen van publieke inkopers, zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun kerntaak. Rijkswaterstaat is een van de publieke opdrachtgevers die al gebruikmaakt van onze service.

Processtappen in hoofdlijnen

  1. ACM dient een gegevensverzoek in bij TenderNed, ondertekend door de aanbestedende dienst.
  2. Een data-analist van TenderNed neemt telefonisch contact op met de lokaal beheerder van de aanbestedende dienst (bekend bij TenderNed). De lokaal beheerder exporteert de data van de aangevraagde periode. Deze export bevat niet-openbare data in XML-formaat. Via een beveiligde link verstuurt de aanbestedende dienst het naar TenderNed.
  3. TenderNed zet het XML-bestand om in een XLS-bestand (Excel).
  4. TenderNed koppelt de openbare data van de aanbestedende dienst aan het niet-openbare Excel-bestand.
  5. TenderNed levert het totaal bestand (openbare en niet-openbare data) in XLS-formaat (Excel) via een beveiligde link aan de ACM.

Doorlooptijd: 6 à 10 werkdagen.

Over de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven. Met dat doel houdt de ACM toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl