3 voordelen van datagedreven aanbesteden

Nieuws | 4 april 2024

Data wordt gezien als het nieuwe goud. Rick den Ridder, data scientist bij TenderNed, en Wout Groeneveld, senior manager bij Canon Benelux, weten uit eigen ervaring dat data-analyse helpt om beter beslissingen te nemen. Zij zetten 3 belangrijke voordelen van het gebruik van data in het inkoopproces op een rij.

1. Beter beslissingen nemen

Een van de grote voordelen van data-analyse is dat het u helpt beter beslissingen te nemen. Begrijpen wat er in het verleden is gebeurd, wat er nu gebeurt en wat er in de toekomst kan gebeuren, helpt bij het bepalen van uw inkoopstrategie. Tenslotte wilt u met de aanbesteding bereiken dat uw opdracht zo goed mogelijk wordt uitgevoerd, tegen een redelijke prijs.

2. Betere aansluiting met de markt

Past u data-analyse toe, dan weet u hoe soortgelijke aanbestedingen zijn verlopen. Wat het moment van aankondigen was, hoeveel partijen er inschreven, hoeveel aanbestedingen er vroegtijdig zijn gestopt, etc. U stelt uzelf dan de vraag: wat kan ik doen om vroegtijdige beëindiging te voorkomen? En meer algemeen: wat kan ik leren van aanbestedingen uit het verleden om nu of in de toekomst beter aan te besteden? Ook kunt u bijvoorbeeld opzoeken hoe andere organisaties met een aanbesteding hebben gestuurd op doelen als duurzaamheid of inclusie.

Draai vervolgens aan de knoppen om de opdracht zo goed mogelijk te laten aansluiten met de markt. Op basis van data-analyse kunt u bijvoorbeeld nagaan wat een goed moment is om de aanbesteding te starten en of het nodig is om de termijnen te verlengen. Een soepel aanbestedingstraject is niet alleen prettig voor de direct betrokkenen, maar is ook voor de eindgebruiker prettig. Of het nu gaat om de renovatie van een brug, nieuwe schoolboeken of schoonmaak in een kantoor.

Tip van Wout: 'Gebruik meer data in het inkoopproces. Deze inspanning verdient zichzelf terug. Je creëert daarmee namelijk een betere aansluiting met de markt. Dat zorgt onder andere voor minder gestopte procedures en dat scheelt zowel de inkopende als verkopende kant tijd.'

3. Een betere prijs-kwaliteitverhouding krijgen

Er is veel werk, dus ondernemingen hebben wat te kiezen. Tussen 2016 en 2023 steeg het aantal gepubliceerde tenders van 7.500 naar 12.000. Terwijl er personeelskrapte is. Ondernemingen schrijven daardoor selectiever in. Maak het ondernemingen daarom makkelijker. Wees selectief in de eisen, sluit aan op wat er speelt in de markt en stel realistische termijnen vast.

Hoe aantrekkelijker uw opdracht is, hoe meer inschrijvingen. Meer inschrijvingen betekent een breder aanbod en dat leidt tot een betere prijs-kwaliteitverhouding.

Tip van Rick: 'Vul zelf alle gegevens ook goed in, zoals de geraamde en gegunde waarde. Hiermee draag je bij aan betere aanbestedingsdata én maak je jouw opdracht interessanter voor de markt. Uit onderzoek blijkt dat aanbestedingen met een duidelijke prijsindicatie of prijsplafond gemiddeld meer inschrijvingen krijgen. De gegunde waarde helpt ondernemingen om in te schatten of zij bij een nieuwe aanbesteding mee zouden willen doen.'

Van 25 tot en met 29 maart vond de Week van Beter Aanbesteden 2024 plaats. Wout Groeneveld (midden) en Rick den Ridder (rechts) namen ruim 130 deelnemers in een live webinar mee in de voordelen van datagedreven aanbesteden. Sander Bastianen (links) leidde het gesprek.

 

Beschikbare databronnen

Ook datagedreven aanbesteden? Deze databronnen zijn direct beschikbaar:

Analyseteam van TenderNed

Wilt u meer weten? Bekijk dan onze video of neem contact met ons op.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl