Aanbestedend Nederland past veelvuldig aanbestedingen aan

Nieuws | 27 maart 2020

Veel overheden gaven vorige week gehoor aan de oproep om kritisch te kijken naar de termijnen in hun lopende aanbestedingen en deze waar mogelijk te verlengen.

Dat blijkt uit een korte analyse van de gepubliceerde aankondigingen op TenderNed in week 12. Dit is de eerste week na de verscherpte coronamaatregelen van 13 maart.

Vooral aanpassing van Europese aanbestedingen

  • In totaal verschenen 103 rectificaties op TenderNed in week 12. Normaal zijn dat er gemiddeld 37 per week.
  • 94% (97 van de 103) van de rectificaties heeft betrekking op Europese aanbestedingen. Circa 85% van de aanbestedingen op TenderNed is dan ook een Europese aanbesteding.
  • Bij ongeveer 75% van deze rectificaties gaat het om het aanpassen van de planning.

Meeste rectificaties van gemeenten

Het grootste deel (47%) van de rectificaties kwam van gemeenten. Gemeenten publiceren op jaarbasis dan ook de meeste aanbestedingen. De rectificaties hebben vooral betrekking op aanbestedingen van het type werken of diensten.

Vroegtijdige beëindigingen

Aan het einde van week 12 was ook een opvallende stijging te zien in het aantal vroegtijdige beëindigingen van aanbestedingen. Het totaal van de week (25) is iets hoger dan het weekgemiddelde over 2019 (19). Het is op dit moment nog niet te zeggen of dit een structurele stijging is.

‘Laat projecten doorgaan’

Toch is de roep luid om – zeker voor bouwopdrachten – zo veel als mogelijk door te gaan met lopende en geplande aanbestedingen. De ministers van Binnenlandse Zaken en Milieu en Wonen maakten afspraken met Bouwend Nederland en Techniek Nederland om te zorgen dat de bouw niet stilvalt. De afgelopen week lieten diverse opdrachtgevers weten hun projecten voort te willen zetten volgens planning, voor zover de situatie dat toelaat. Onder meer ProRail, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Defensie en Bizob brachten hierover een verklaring uit.

Blijf op de hoogte

Bekijk meer nieuws op PIANOo.nl.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl