2.400 actieve ondernemingen met maar één lokaal beheerder

Nieuws | 4 april 2023

Uit onze data blijkt dat zo’n 2.400 ondernemingen maar één lokaal beheerder hebben. Er is hierbij gekeken naar de actieve ondernemingen in TenderNed met twee of meer gebruikers. Ons advies: zorg voor minimaal twee lokaal beheerders binnen uw bedrijf.

Vervanging en continuïteit

De meivakantie komt eraan. Ook bij vakantie of afwezigheid van de lokaal beheerder wilt u uw inschrijving op tijd kunnen versturen. Geef daarom minimaal twee medewerkers de autorisatierol lokaal beheerder. Meer kan ook. Bekijk wat werkt in uw geval. Hoe groot is uw bedrijf en hoe vaak doet u mee aan aanbestedingen in TenderNed?

Meedoen aan een onderhandse aanbesteding

Zonder actieve lokaal beheerder kunnen bepaalde taken niet uitgevoerd worden in TenderNed. Het kan dan bijvoorbeeld gebeuren dat uw onderneming de boot mist om mee te doen aan een onderhandse aanbesteding. Aanbestedende diensten versturen de uitnodiging om deel te nemen aan een onderhandse procedure namelijk naar de lokaal beheerder(s) van de geselecteerde ondernemingen. De lokaal beheerder ontvangt de uitnodiging in de algemene berichtenbox. Na acceptatie van de uitnodiging wordt de aanbesteding toegevoegd aan 'Mijn aanbestedingen' en is het dashboard van de aanbesteding beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen er ook aanbestedingsberichten verstuurd worden voor deze onderhandse aanbesteding. 

Rollen en rechten in TenderNed

Binnen een onderneming kunnen meerdere gebruikers een TenderNed-account hebben. Iedere gebruiker heeft een bepaalde autorisatierol, die bepaalt wat hij mag en kan doen. Een lokaal beheerder van uw onderneming kan deze rollen toewijzen en aanpassen. Hij kan ook gebruikers uitnodigen, activeren of juist deactiveren. Er zijn vier rollen in TenderNed. Bekijk de rechten per rol.

In geval van nood

Is er geen lokaal beheerder, dan kunt u ook geen andere lokaal beheerder meer instellen. In dat geval kunt u de Servicedesk vragen om een lokaal beheerder toe te wijzen. Let wel op: de Servicedesk is alleen bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl