Wijziging bij publicatie op TED en TenderNed

Nieuws | 17 februari 2021

Vanaf medio mei verschijnen aankondigingen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED.

Op grond van de Europese richtlijnen moet een aankondiging namelijk eerst op TED gepubliceerd worden, voordat deze op TenderNed zichtbaar wordt. TenderNed moet maximaal 48 uur wachten voordat er gepubliceerd mag worden.

Omdat TED heeft aangegeven publicaties niet binnen die 48 uur te kunnen verwerken, is een aankondiging dus (na 48 uur), toch eerst zichtbaar op TenderNed.
 
Dit geldt voor de meeste typen aankondigingen met uitzondering van de Rectificatie en de Vroegtijdige beƫindiging, deze worden wel direct gepubliceerd.

PIANOo adviseert om uw planningen hierop aan te passen.

Update

Deze pagina is aangepast op 7 april 2021. Eerder stond hier dat de wijziging per midden april zou ingaan. Lees meer over dit uitstel.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl