Interactieve UEA-pdf vervalt op 1 april

Nieuws | 5 maart 2024

De interactieve pdf van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is per 1 april 2024 niet meer beschikbaar. PIANOo verwijdert op die datum zowel de Nederlandse als de Engelse pdf van zijn website. TenderNed biedt de geïntegreerde UEA-wizard en de UEA-tool als alternatieven.

Geïntegreerde UEA-wizard

In de applicatie van TenderNed maakt een aanbestedende dienst via zijn eigen dashboard een UEA aan met de geïntegreerde UEA-wizard. Een ondernemer kan de gegenereerde UEA daarna invullen via zijn dashboard. Het resultaat is een pdf-bestand dat automatisch wordt toegevoegd aan de map Aanbestedingsdocumenten.

De geïntegreerde wizard biedt de volgende voordelen:

  • Veel gegevens van de aanbesteding worden automatisch overgenomen in het UEA. Dit geldt voor de aanbestedende dienst en de ondernemer.
  • De gegenereerde UEA wordt automatisch toegevoegd aan de map met aanbestedingsdocumenten.

De wizard is geschikt voor aanbestedingen boven én onder de drempelwaarde.

UEA-tool

Buiten de applicatie van TenderNed kan een aanbestedende dienst gebruikmaken van de UEA-tool. Vervolgens vult de ondernemer de gegenereerde pdf in.

De tool heeft de volgende voordelen:

  • De tool is direct beschikbaar zonder inloggen.
  • Een TenderNed-account is niet nodig.
  • De tool voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

De tool is geschikt voor aanbestedingen boven én onder de drempelwaarde.

Op dit moment zijn er nog geen plannen om Engelstalige versies aan te bieden van de UEA.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Het UEA is een verplicht Europees standaardformulier waarmee ondernemers een eigen verklaring afleggen over hun financiën, bekwaamheden en geschiktheid voor de opdracht. Maakt u gebruik van TenderNed? Dan zijn er twee manieren om een UEA aan te maken. Een aanbestedende dienst kiest welke versie er in de aanbesteding gebruikt wordt.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl