Inkopers houden rekening met de kerstvakantie, maar het kan nog beter

Nieuws | 21 december 2023

De kerstvakantie staat voor de deur. Van vrijdagmiddag 22 december 2023 tot maandagochtend 8 januari 2024 zijn alle scholen in Nederland dicht. Ook zakelijk Nederland ligt in deze periode grotendeels stil. In deze analyse gaan we na in hoeverre aanbestedende diensten rekening houden met de naderende kerstvakantie.

Conclusie

Goed nieuws: over het algemeen houden aanbestedende diensten rekening met de kerstvakantie, maar er zijn verbeterpunten. Uitgaande van goed opdrachtgeverschap zouden er in de ideale situatie geen deadlines in de vakantieperiode vallen. Het percentage aanbestedingen met een deadline voor inschrijven of aanmelden in de kerstvakantie 2023-2024 ligt boven de 10%. Het meest opmerkelijke is de piek aan deadlines op 8 januari. Met de aanname dat zakelijk Nederland dan bezig is op te starten na de vakantie, is dit geen handig gekozen datum.

Uitgangspunten analyse

  • We nemen alle aanbestedingen in de periode van 15 december 2023 tot en met 15 januari 2024 mee, met uitzondering van aanbestedingen die verlopen via een dynamisch aankoopsysteem (DAS).
  • We kijken bij hoeveel van deze aanbestedingen een kluissluiting of de deadline voor het stellen van vragen in de kerstvakantie valt.
  • We hebben van december de laatste en van januari de eerste helft van de maand genomen. Dit om een eerlijke vergelijking te kunnen doen op het aantal deadlines binnen en buiten de kerstperiode. Hadden we van december en januari de volledige maand meegenomen, dan waren er disproportioneel veel dagen aangemerkt als niet-vakantie.

Uitkomsten

  • Over het algemeen zijn er minder deadlines in de kerstvakantie en tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag is er geen enkele deadline. Ook de aanloop naar de kerstvakantie toe lijkt wat adem te bieden. Toch valt bij meer dan 10% van de aanbestedingen een deadline in de kerstvakantie
  • Op oudejaarsdag, een zondag, zijn er 10 kluissluitingen. Dit lijkt opmerkelijk, maar in de praktijk valt het mee. Het gaat hier om aanbestedingen die voortkomen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die gebruikmaken van de Open House procedure. Vaak hebben deze aanbestedingen een langere looptijd met de mogelijkheid om doorlopend aan te melden op de aanbesteding. Een einddatum binnen de vakantieperiode of op oudejaarsdag is daardoor niet nadelig voor ondernemers.
  • Bij het vergelijken van deadlines tussen verschillende procedures zijn geen opmerkelijke verschillen naar voren gekomen. Ook het verschil tussen type aanbestedende dienst is minimaal. Wel valt op dat provincies het meest rekening houden met de kerstvakantie wat betreft de deadline voor aanmelden of inschrijven.
  • Wat echt opvalt, is de piek aan deadlines op 8 januari, de eerste werkdag na de kerstvakantie.

Kluissluitingen

Aanleiding

Richard Lennartz, directeur van de Rijksinkoopsamenwerking (RIS), zet zich in om inkopend Nederland op een hoger niveau te krijgen. Dit doet hij onder meer door inzichten te delen en verbeterpunten onder de aandacht te brengen. Onlangs deed hij op LinkedIn de oproep om kluissluitingen op de eerste werkdag na de kerstvakantie met enkele dagen tot een week te verplaatsen. Wij hebben daarom deze analyse uitgewerkt om meer inzichten te geven over de kluissluitingen in deze periode.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl