Aankondigingen best bekeken op eerste werkdag na publicatie

Nieuws | 6 december 2023

Veruit de meeste aankondigingen van opdrachten op ons aankondigingenplatform worden het best bekeken op de eerste werkdag na publicatie. Een analyse van de TenderNed-data geeft ons meer inzicht in het kijkgedrag van onze gebruikers.

Interesseprofiel en notificaties

Geïnteresseerden kunnen op TenderNed een interesseprofiel instellen om op de hoogte te blijven van interessante aanbestedingen. Veel TenderNed-gebruikers hebben hun interesseprofiel zo ingesteld dat zij elke nacht een overzicht ontvangen van nieuwe aankondigingen die voldoen aan hun zoekprofiel. Dat verklaart waarom de aankondigingen een dag ná publicatie zo goed bekeken worden. Het interesseprofiel blijkt daarmee een zeer handig instrument voor ondernemers om op de hoogte te blijven van nieuwe opdrachten.

Weergaven eerste 10 dagen na publicatie

De grafiek hieronder toont het verloop van het aantal weergaven in de eerste 10 dagen na publicatie van een aankondiging op ons aankondigingenplatform:

  • We zien een flinke piek van het aantal weergaven van een aankondiging op de eerste werkdag na publicatie.
  • De meeste aankondigingen die op de tweede en derde dag na publicatie veel bekeken worden, zijn aankondigingen die op een vrijdag of in het weekend zijn gepubliceerd. Deze aankondigingen worden meestal bekeken op de eerste werkdag van de opvolgende werkweek.
  • Vanaf dag 4 worden aankondigingen nauwelijks nog bekeken.
  • Aankondigingen worden het best bekeken op maandagen en donderdagen.
  • Aankondigingen die aan het eind van de week worden gepubliceerd, worden het best bekeken op de eerstvolgende maandag.

Verschillen tussen type opdrachten

Er zijn grote verschillen in het kijkgedrag van aankondigingen per type opdrachten:

  • Aankondigingen van opdrachten van het type werken (voornamelijk de bouwsector) worden gemiddeld veel vaker bekeken dan die van het type leveringen en diensten.
  • Bij het type leveringen wordt 84% van de aankondigingen van een opdracht minder dan 50 keer bekeken tijdens de periode waarin de opdracht openstaat.
  • Bij het type diensten wordt 63% van de aankondigingen van een opdracht minder dan 50 keer bekeken tijdens de periode waarin de opdracht openstaat.
  • Voor het type werken geldt dat slechts 25% van de opdrachten minder dan 50 keer wordt bekeken.

Verschillen tussen nationale en Europese opdrachten

Verder valt het op dat opdrachten die nationaal worden aangekondigd gemiddeld beter bekeken worden dan Europese aanbestedingen. Een verklaring hiervoor is dat bij nationale opdrachten 33% van de opdrachten bestaat uit het type werken. Voor Europese opdrachten is dat slechts 6%.

Vindbaarheid aanbesteding verhogen

Voor aanbestedende diensten is het belangrijk om bij het aanmaken van een aanbesteding de juiste CPV-codes te selecteren en relevante trefwoorden toe te voegen. De aanbesteding wordt dan beter opgepikt door de interesseprofielen van ondernemers en dat leidt mogelijk tot meer geïnteresseerde partijen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl