TenderNed weer ISO 27001-gecertificeerd

Nieuws | 6 maart 2020

TenderNed voldoet nog steeds aan de eisen voor het ISO 27001-certificaat, een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Dat heeft een externe auditor vastgesteld.

De applicatie is voor een derde periode van drie jaar ISO-27001 gecertificeerd, tot 1 januari 2023. Ieder jaar doet DEKRA een herhalingsaudit om vast te stellen of TenderNed blijft voldoen aan de eisen van het certificaat.

Deze auditor beoordeelt daarbij de effectiviteit van de verschillende werkprocessen; hoe PIANOo de processen meet en monitort. Denk onder meer aan incidentmanagement, wijzigingenbeheer, informatiemanagement, servicemanagement en privacy. DEKRA stelde vast dat TenderNed voor alle processen voldoet aan de gestelde normen. Daarnaast hebben zij aanbevelingen gegeven hoe PIANOo deze processen nog beter kan monitoren en verder kan professionaliseren.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl