Het vraagteken is het meestgebruikte trefwoord in 2023

Nieuws | 15 januari 2024

Rectificatie: We hebben dit bericht gerectificeerd. Bekijk het gerectificeerde bericht met de meestgebruikte trefwoorden in 2023.

Rectificatie meestgebruikte trefwoord in 2023

Het analyseteam van TenderNed zocht uit welke trefwoorden in 2023 het vaakst zijn gebruikt bij het aanmaken van een aanbesteding. Er is 1.439 keer gekozen voor ‘?’ als trefwoord. Daarmee laat het vraagteken alle andere trefwoorden ruim achter zich. Nummer 2 ‘onderhoud’ volgt op ruime afstand en is ‘slechts’ 131 keer gekozen. Bekijk de top 10.

Top 10 meestgebruikte trefwoorden

Positie Trefwoord Aantal keer gebruikt
1 ? 1.439
2 onderhoud 131
3 hardware 96
4 riolering 91
5 grondwerk 82
6 inhuur 82
7 ict 78
8 asfalt 70
9 gemeente 68
10 nieuwbouw 68

Conclusies

  • Dat het vraagteken het meestgebruikte trefwoord is, laat zien dat aanbestedende diensten er vaak voor kiezen om geen relevant trefwoord in te vullen bij het aanmaken van een aanbesteding.
  • We zien veel trefwoorden die gerelateerd zijn aan de bouw. Dit valt te verklaren omdat er ook veel aanbestedingen zijn met betrekking tot bouw.
  • De trefwoorden ‘grondwerk’ en ‘inhuur’ hebben een gedeelde vijfde plek. ‘Gemeente’ en ‘nieuwbouw’ nemen samen plek 9 in.
  • Het trefwoord ‘hardware’ staat opvallend hoog. Terwijl de bijbehorende CPV-code veel lager staat in de top 10 van meestgebruikte CPV-codes.

Uitgangspunten

  • In deze analyse keken we naar de 6.910 procedures die zijn gestart in 2023 én waar daadwerkelijk een trefwoord is ingevuld.
  • We hebben in deze analyse zowel gekeken naar aanbestedingen die via TenderNed verliepen als via een van de Tsenders.
  • Instellingen van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) zijn meegenomen in de analyse.

Belang van goed gekozen trefwoorden

We raden aanbestedende diensten aan om bij het aanmaken van een aanbesteding relevante trefwoorden toe te voegen. Zorg dat de trefwoorden die u gebruikt aanvullend zijn op de titel en korte omschrijving van uw aanbesteding (en dus niet identiek). Denk bijvoorbeeld aan synoniemen.

Een trefwoord als ‘gemeente’ heeft weinig toegevoegde waarde, omdat het te algemeen is en niet duidelijk maakt wat de opdrachtgever vraagt.

Groter bereik

Door het gebruik van trefwoorden wordt een aanbesteding beter opgepikt door de interesseprofielen van ondernemers en dat leidt mogelijk tot meer geïnteresseerde partijen. Een ondernemer kan namelijk bij het aanmaken van een interesseprofiel 1 of meerdere zoekwoorden invullen. Deze zoekwoorden worden vergeleken met de inhoud van de publicatie, zoals de titel, de korte omschrijving en de trefwoorden.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl