Geïntegreerde UEA-wizard vervangt oude UEA-module

Nieuws | 24 augustus 2023

Op 30 augustus 2023 om 19.00 uur lanceren we onze nieuwe UEA-wizard voor ondernemers. Daarmee is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) volledig geïntegreerd in de TenderNed-applicatie. Voor ondernemers die betrokken zijn bij een lopende aanbesteding geldt een overgangsperiode van de oude module naar de nieuwe wizard. Daarna gaat de module uit de lucht. Aanbestedende diensten maken sinds 29 maart van dit jaar al gebruik van de wizard en kunnen sinds die datum geen UEA’s meer aanmaken in de module.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Het UEA is een verplicht Europees standaardformulier waarmee ondernemers een eigen verklaring afleggen over hun financiën, bekwaamheden en geschiktheid voor de opdracht. In TenderNed zijn er twee manieren om een UEA aan te maken. Een aanbestedende dienst kiest welke versie er in de aanbesteding gebruikt wordt.

Oude situatie

De oude UEA-module was gebaseerd op de ESPD-tool van de Europese Commissie. De Europese Commissie is gestopt met het ondersteunen en doorontwikkelen van deze tool. Om die reden nemen wij afscheid van de UEA-module.

Nieuwe situatie

  • UEA-wizard, de in TenderNed geïntegreerde UEA
  • Interactieve UEA-pdf

Sinds de livegang van de UEA-wizard voor aanbestedende diensten op 29 maart verliest de interactieve pdf sterk aan populariteit (-30%).

Overgangsperiode ondernemers

Voor reeds lopende aanbestedingen checkt de TenderNed-applicatie of de aanbestedende dienst gebruik heeft gemaakt van de UEA-module. Als de UEA is aangemaakt in de oude module, dan gaat de applicatie na of een betrokken ondernemer al een UEA heeft ingevuld in deze aanbesteding. Zo ja, dan krijgt de ondernemer de module te zien. Zo niet, dan vult de ondernemer de UEA in de geïntegreerde wizard in. Maakt de aanbestedende dienst gebruik van de interactieve pdf, dan wordt deze getoond.

Bekijk de handleiding

Voordelen UEA-wizard

De volledige integratie van de UEA in TenderNed levert een groot aantal verbeteringen op:

  • De UEA-wizard kan stapsgewijs worden aangemaakt en ingevuld in het welbekende design en de gebruiksvriendelijkheid van TenderNed.
  • De wizard is gebaseerd op de interactieve pdf, maar werkt eenvoudiger.
  • Doordat de wizard onderdeel is van TenderNed kan veel input automatisch worden overgenomen. Dit levert gebruikers tijdswinst op en verkleint de kans op fouten.
  • TenderNed voldoet al ruim 10 jaar aan de strenge eisen voor het ISO 27001-certificaat, een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De informatiebeveiliging van de UEA-wizard voldoet uiteraard ook aan deze norm.
  • De oude UEA-module zorgde soms voor technische problemen. Bijvoorbeeld doordat gebruikers vanuit TenderNed werden doorgestuurd naar de module. De nieuwe UEA-wizard is robuust en volledig geïntegreerd en daardoor betrouwbaar en stabiel.

Grote verbetering voor ondernemers

Door eenduidige beantwoording van vragen is het invullen van de UEA via de wizard eenvoudig voor ondernemers. Een veelgehoord ongemak over de UEA-module en -pdf is onduidelijkheid over de beantwoording van vragen. Bij het ene criterium was ‘nee’ het goede antwoord en bij het andere criterium ‘ja’. Dit is nu aangepast: voldoet een onderneming aan een eis of is een uitsluitingsgrond niet van toepassing? Dan is het goede antwoord altijd ‘ja’.

Doorontwikkeling

Het door aanbestedende diensten binnen de applicatie beoordelen van de ingevulde UEA maken we later mogelijk. Met deze wijziging neemt de gebruiksvriendelijkheid nog verder toe.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl