Grondige wijziging berichtenmodule

Nieuws | 28 juli 2021

Om het gebruiksgemak te vergroten zullen aanbestedingsberichten niet meer worden getoond in de centrale inbox. U vindt ze vanaf woensdagavond 4 augustus alleen nog door naar de aanbesteding te gaan.

Dit geldt ook voor al bestaande berichten. De persoonlijke en organisatorische berichten blijven in de centrale inbox staan.

Op verzoek van gebruikers

Onze Servicedesk krijgt regelmatig signalen van gebruikers die de berichtenmodule van TenderNed onduidelijk vinden. Gebruikers ontvangen dan bijvoorbeeld een email met een verwijzing naar een bericht, maar eenmaal ingelogd kunnen ze het bericht moeilijk vinden.

Geen dubbele berichten meer

Het klopt dat het grote aantal aanbestedingsberichten nu nog zorgen voor een onoverzichtelijke inbox. Denk bijvoorbeeld aan het berichtenverkeer tussen aanbestedende dienst en ondernemer via de berichtenmodule binnen een aanbesteding en de automatische berichten, zoals de bevestiging van het openen van een inschrijfkluis. Daarbij komt dat deze berichten nu nog op twee plaatsen staan, want ze zijn ook op aanbestedingsniveau te zien.

Om de berichten overzichtelijker en beter vindbaar te maken, hebben we besloten om in de centrale inbox de aanbestedingsberichten niet meer te tonen. Deze zijn vanaf 4 augustus alleen te zien door naar de aanbesteding te gaan.

Dit betekent in de praktijk dat:

  • alle reeds aanwezige aanbestedingsberichten worden verwijderd uit de centrale inbox. Deze blijven natuurlijk wel zichtbaar op aanbestedingsniveau
  • alle toekomstige aanbestedingsberichten alleen in het dashboard van de aanbesteding getoond worden

De persoonlijke en organisatorische berichten blijft u in de centrale inbox terugvinden.

Uitzondering bij onderhandse procedure

Uitzondering hierop is de uitnodiging voor een onderhandse procedure. Als u als onderneming een uitnodiging voor een onderhandse procedure ontvangt, is deze terug te vinden in de centrale inbox. Dit omdat er pas sprake is van een dashboard nadat de uitnodiging geaccepteerd is.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl