Interesse voor overheidsopdrachten sterk gestegen

Nieuws | 11 april 2024

Elk jaar registreren duizenden ondernemingen zich op TenderNed. Vanaf 2020 neemt de interesse in overheidsopdrachten sterk toe en maken jaarlijks zo’n 6.000 ondernemingen een ondernemersaccount aan op TenderNed. In de voorafgaande jaren waren dat er gemiddeld nog ongeveer 4.500 per jaar. In deze analyse zoomen we in op de ondernemingen die zich in 2023 registreerden op TenderNed.

Registraties ondernemingen op TenderNed

Toen het digitaal aanbesteden tussen 2012 en 2013 vaart kreeg, was de instroom van nieuwe ondernemingen op TenderNed groot. In de jaren daarna schommelde het aantal registraties van deze groep tussen de 4.000 en 5.000 per jaar. Sinds 2020 stijgt dit aantal opeens flink:

 • 2020: 6.359
 • 2021: 6.081
 • 2022: 5.235
 • 2023: 6.304

Tijdens de pandemie gingen we er nog vanuit dat de sterke toename van het aantal geregisterde ondernemingen het gevolg was van de coronamaatregelen. Maar ook toen de laatste landelijke maatregelen in maart 2022 vervielen, zette de groei door. In deze analyse kijken we naar de registraties van 2023, het eerste volledige ‘normale’ jaar na de coronacrisis.

Registraties per maand

Het aantal ondernemingen dat zich in 2023 op TenderNed registreert, is het hele jaar door redelijk constant. In juli is er een kleine dip, vermoedelijk vanwege de zomervakantie. De maand oktober telt juist de meeste nieuwe registraties. In december neemt dit aantal af, waarschijnlijk als gevolg van de kerstperiode waarin zakelijk Nederland grotendeels stilligt.

Registraties per rechtsvorm

 • Veruit de meeste ondernemingen die zich in 2023 registreerden op TenderNed zijn een besloten vennootschap (bv) met gewone structuur. In totaal zijn dit er 4.002.
 • 1.079 eenmanszaken registreerden zich het afgelopen jaar op TenderNed.
 • Ver daarachteraan komen 449 ondernemingen met de rechtsvorm vennootschap onder firma en 220 stichtingen.
 • Daarna blijft nog een groep van 554 ondernemingen over met overige rechtsvormen.

Registraties per bedrijfsgrootte

Van de 6.304 ondernemingen die zich in 2023 op TenderNed registreerden gaven 5.370 ondernemingen hun bedrijfsgrootte op:

 • Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn koploper. Hiervan zijn 3.539 ondernemingen een microbedrijf, 1.348 een kleinbedrijf en 337 een middelgrootbedrijf.
 • Slechts 146 ondernemingen die tot het grootbedrijf behoren, registreerden zich het afgelopen jaar op TenderNed.
 • 934 ondernemingen gaven hun bedrijfsgrootte niet op.

Registraties per gemeente

De top 4 van gemeenten waar de meeste nieuw geregistreerde ondernemingen op TenderNed gevestigd zijn, is weinig verrassend. Deze bestaat volledig uit G4-gemeenten:

 1. Amsterdam: 481
 2. Rotterdam: 269
 3. Utrecht: 226
 4. Den Haag: 201

Vanuit deze kleine(re) gemeenten kwamen in 2023 de minste nieuwe registraties, namelijk slechts 1 per gemeente: Ameland, Baarle-Nassau, Bloemendaal, Bunschoten, Gennep, Mook en Middelaar, Oostzaan, Oudewater, Pekela, Rozendaal, Scherpenzeel, Westervoort.


Download data

Inschrijvingen en gunningen

Opvallend is dat het overgrote deel van de ondernemingen (5.032) die zich in 2023 op TenderNed registreerden niet inschreven op een aanbesteding die via TenderNed verloopt. Voor het deel dat wel inschrijft geldt:

 • 944 ondernemingen schreven 1 keer in en 175 ondernemingen schreven 3 keer in. Gezien 3.539 van de nieuw geregistreerde ondernemingen microbedrijven zijn, is het niet gek dat  zij het afgelopen jaar maar 1 keer inschreven. Meedoen aan een aanbesteding kost tijd. En hoe kleiner het bedrijf, hoe meer druk dit legt op de capaciteit.
 • 4 ondernemingen zijn zeer actief en schreven elk op 10 of meer aanbestedingen in. De opdrachten waarop zij inschreven, lijken sterk op elkaar. Inschrijven op een aanbesteding neemt dan een stuk minder tijd in beslag, omdat de inschrijvingen niet veel van elkaar zullen verschillen.
 • 160 ondernemingen winnen alle aanbestedingen waarop zij inschreven.
 • Voor 157 ondernemingen is het in 1 keer raak. Hun eerste inschrijving levert meteen een gunning op.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl