Dataset aanbestedingsdata 1e en 2e kwartaal 2020

Nieuws | 27 juli 2020

Ieder halfjaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. In de eerste dataset van 2020 is de impact van Corona zichtbaar, er waren dit halfjaar meer rectificaties en vroegtijdige beëindigingen.

Mogelijkheden datasets

Deze eerste dataset van 2020 bevat de gepubliceerde data uit alle aankondigingen die in het 1e en 2e kwartaal van 2020 zijn gepubliceerd op TenderNed.

Dit zijn zowel aankondigingen van marktconsultaties, vooraankondigingen, aankondigingen van een opdracht, aankondigingen van een gegunde opdracht (hieronder vallen ook vroegtijdige beëindigingen en wijzigingen in de opdracht) en rectificaties.

Met de datasets kunt u analyses maken van bijvoorbeeld het aantal aanbestedingen per aanbestedende dienst, welk soort procedure het meest gebruikt wordt, of aan welke ondernemingen de opdracht gegund is.

Dataset 2020 Q1,Q2

Bekijk en download de dataset 2020 op de pagina Aankondigingen analyseren en downloaden. Daarin zitten zowel de datasets van Q1 en Q2, als Q3 en Q4 van 2020.

XML-formaat

TenderNed biedt u ook de mogelijkheid om real-time aankondigingen van het aankondigingenplatform in XML-formaat op te halen via een API (Application Programming Interface).

Bekijk meer informatie hierover: Aankondigingen van overheidsopdrachten op data.overheid.nl

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl