Resultaten enquête modernisering

Nieuws | 17 januari 2022

We hebben onze gebruikers via een enquête gevraagd hun mening te geven over TenderNed. De vragen gingen onder meer over het nieuwe design, functionaliteiten, communicatie en de algemene ervaring van de modernisering. De resultaten zijn positief.

Een grote groep ervaren gebruikers heeft gereageerd op de enquête. 59% van de deelnemers werkt bij een aanbestedende dienst en 38% bij een onderneming. Bijna 90% van de deelnemers maakt langer dan 2 jaar gebruik van TenderNed.

Het meest tevreden zijn de deelnemers met de communicatie rondom de modernisering en de algemene ervaring (77%). Het minst tevreden zijn de gebruikers met de functionele verbeteringen (60%). Dit valt te begrijpen, omdat het hoofddoel van de modernisering het verbeteren van de code was.

Aankomende functionele verbeteringen

Naast de meerkeuzevragen hadden de deelnemers ook ruimte om hun verbeterpunten door te geven. Daar is goed gebruik van gemaakt. Er zijn verbeteringen genoemd waar wij mee aan de slag zijn gegaan. Zo kunnen ondernemers vanaf 19 januari het tekstveld verbreden waarin zij vragen kunnen stellen. Voor aanbestedende diensten verbeteren we in de release van 2 februari het selectievenster rechtsboven, zodat lange namen beter zichtbaar zijn.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl