Nieuwe aankondigingsformulieren live op 27 september

Nieuws | 20 september 2023

Bijna 4 jaar werkten we aan de nieuwe aankondigingsformulieren (eForms) in TenderNed. Dit deden we in samenwerking met de Europese Commissie, directie Mededinging en Consumenten, expertisecentrum PIANOo en meerdere stakeholders. De door de Europese Commissie verplicht gestelde eForms moeten uiterlijk op 25 oktober 2023 geïmplementeerd zijn. TenderNed rondt de monsterklus een maand voor de deadline af. Op 27 september 2023 om 19.00 uur zijn de nieuwe eForms in TenderNed een feit!

Wijzigingen in aankondigingsformulieren

Vrijwel alle wijzigingen in de eForms hebben betrekking op aanbestedende diensten. Zij moeten soms andere of meer informatie invoeren in TenderNed. Voor ondernemers verbetert de informatie over nieuwe aanbestedingen, maar de impact van de wijzigingen is voor hen beperkt.

Drie soorten wijzigingen:

Overzicht van alle wijzigingen

Er komt nog meer

TenderNed heeft ervoor gekozen om eerst alle verplichte formulieren om te zetten naar eForms. Hierin komen nog aanvullingen, zoals de ondersteuning van de Regeling bevordering schone wegvoertuigen (Clean Vehicles Directive).

De Europese Commissie leverde ook optioneel te gebruiken formulieren aan. Ook hier gaat TenderNed verder mee aan de slag. Het aanmaken van een aanbesteding onder de drempel en het uitvoeren van een marktconsultatie wordt hierdoor straks nog beter ondersteund.

Doel

Het doel dat de Europese Commissie met de eForms voor ogen heeft is aanbestedingsdata meer toegankelijk en duidelijk maken. Dit om overheden in staat te stellen datagestuurde beslissingen te nemen en de informatieverstrekking rondom aanbestedingen te verbeteren. Ook dragen de eForms bij aan de vermindering van de administratieve lasten.

Traject

2019

Eind 2019 informeerde de Europese Commissie de lidstaten over de nieuwe aankondigingsformulieren.

2020

In de eerste fase van het proces leverde de Commissie de algemene specificaties op. Deze bevatten honderden velden, die van toepassing zijn op tientallen formulieren. Dit leidt tot duizenden mogelijkheden. Voor ongeveer de helft van de velden geldt dat deze verplicht zijn gesteld door de Commissie. Voor de andere helft mocht de lidstaat zelf keuzes maken.

Het was eerst aan de beleidsdirectie om een standpunt in te nemen ten opzichte van de optionele velden. Vervolgens hebben we input opgehaald bij onze stakeholders. Zij toetsten de door de beleidsdirectie gemaakte keuzes. Ook legden we de openstaande vraagstukken aan hen voor. Vanuit elke sector is meegedacht met als resultaat een door de beleidsdirectie en stakeholders gedragen overzicht van specificaties.

2021-2023

De implementatie van de eForms bracht TenderNed vele uitdagingen. Zo moeten de eForms aansluiten op de bestaande aankondigingsformulieren en de specificaties die daarvoor gelden. Een andere uitdaging was dat de opgeleverde specificaties aan verandering onderhevig waren. Er zijn in de loop van tijd meerdere versies opgeleverd met nieuwe en/of gewijzigde validaties.

Door zoveel mogelijk aanpassingen al vroeg in het traject door te voeren (zoals het verplicht aanbesteden in percelen) houden we de impact van de uiteindelijke livegang van de eForms op 27 september zo klein mogelijk. 

Resultaat

We zijn trots dat we de nieuwe aankondigingsformulieren ruim voor de deadline aan onze gebruikers kunnen presenteren. Bij deze willen we alle betrokkenen bedanken voor de samenwerking. Gezamenlijk zijn we tot een breed gedragen resultaat gekomen, deskundig gebouwd door een team van toegewijde ontwikkelaars en testers. 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl