Vul de vragenlijst uiterlijk in op 2 juni

Nieuws | 16 mei 2024

Lokaal beheerders van actieve aanbestedende diensten ontvingen op 25 april een e-mail met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De input wordt anoniem verwerkt in de Europese monitoringsrapportage. We hebben rond de 100 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Heeft u de vragenlijst al ingevuld?

Vragenlijst invullen

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vragen we de lokaal beheerders van actieve aanbestedende diensten om de vragenlijst in te vullen:

 • Log in op TenderNed
 • U vindt vragenlijst in het menu onder de optie: Uitvragen

U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 2 juni om 20.00 uur invullen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Uw antwoorden dragen bij een representatief beeld te schetsen van het inkoopvolume van Nederlandse overheden.

Tip: Zoek eerst de antwoorden op in uw administratie of data. En log daarna op TenderNed in om de vragenlijst in te vullen.

Antwoorden voorbereiden

De vragenlijst bestaat uit de onderstaande 7 vragen:

 1. Hoeveel contracten heeft uw organisatie per jaar gegund bij aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden? 
   
 2. Wat was, enkel voor aanbestedingen boven de Europese drempelwaarde, de totale gunningswaarde per jaar van door uw organisatie gegunde aanbestedingen?
   
 3. Wat was, enkel voor aanbestedingen onder de Europese drempelwaarde, de totale gunningswaarde per jaar van door uw organisatie gegunde aanbestedingen?
   
 4. Hoeveel contracten heeft uw organisatie per jaar aan het mkb gegund bij aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden?

  Toelichting: U kunt uw antwoord opgeven als absoluut aantal contracten of als percentage van het totaal aantal contracten boven de Europese drempelwaarden. Geeft u het op als percentage, voeg dan het % teken toe in het antwoord.
   
 5. Hoeveel contracten heeft uw organisatie per jaar aan het mkb gegund bij aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden?

  Toelichting: U kunt uw antwoord opgeven als absoluut aantal contracten of als percentage van het totaal aantal contracten onder de Europese drempelwaarden. Geeft u het op als percentage, voeg dan het % teken toe in het antwoord.
   
 6. Wat was, enkel voor aanbestedingen boven de Europese drempelwaarde die aan het mkb gegund zijn, de totale gunningswaarde per jaar van door uw organisatie gegunde aanbestedingen?

  Toelichting: U kunt uw antwoord opgeven als gunningswaarde in euro's of als percentage van de totale gunningswaarde boven de Europese drempelwaarden. Geeft u het op als percentage, voeg dan het % teken toe in het antwoord.
   
 7. Wat was, enkel voor aanbestedingen onder de Europese drempelwaarde die aan het mkb gegund zijn, de totale gunningswaarde per jaar van door uw organisatie gegunde aanbestedingen?

Toelichting: U kunt uw antwoord opgeven als gunningswaarde in euro's of als percentage van de totale gunningswaarde onder de Europese drempelwaarden. Geeft u het op als percentage, voeg dan het % teken toe in het antwoord.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl