Open dataset TenderNed Q1 & Q2 2023 gepubliceerd en nu nog vollediger

Nieuws | 20 juli 2023

TenderNed heeft de gegevens uit het aankondigingenplatform van het 1e en 2e kwartaal van 2023 toegevoegd aan de openbare dataset. De Excel- en JSON-bestanden bevatten alle openbare aanbestedingsdata vanaf 2016 inclusief de gunningsgegevens van de geïmporteerde aankondigingen.

Open dataset bekijken en downloaden

Data geïmporteerde aankondigingen aangevuld

Aan de dataset zijn nu (bijna) alle gunningsgegevens van de geïmporteerde aankondigingen toegevoegd voor de periode 2016-2023. Deze toevoeging was een grote wens vanuit gebruikers. Hierdoor biedt de dataset nu een veel completer beeld van de aanbestedingsmarkt, wat de kwaliteit van de analyses verhoogt. In de leeswijzer van de dataset staat expliciet aangegeven welke kolommen niet beschikbaar zijn voor geïmporteerde aankondigingen.

Opsplitsen samengestelde kolom

Naast de aanvulling zijn er ook twee nieuwe kolommen geïntroduceerd. Om het analyseren van data te vergemakkelijken is de samengestelde kolom ‘Waarde of deel uitbesteding – bedrag’ opgesplitst in:

  • Waarde uitbesteding – bedrag
  • Deel uitbesteding – bedrag

Dataset downloaden

De nieuwe bestanden en een overzicht van de voorgaande jaren vindt u op de pagina Datasets aanbesteden. Hier leest ook meer informatie over de mogelijkheid om real-time aankondigingen van het aankondigingenplatform in XML-formaat op te halen via een API (Application Programming Interface).

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl