TenderNed maakt praktijkvoorbeelden vindbaar met TenderTrends

Nieuws | 5 januari 2023

We zijn bezig met de ontwikkeling van TenderTrends: datamodellen die aanbestedende diensten ondersteunen bij het inrichten van een aanbesteding in TenderNed. TenderTrends brengt trends in kaart gericht op een specifieke uitvraag en gebaseerd op ruim 10 jaar aanbestedingsdata. Naar verwachting beschikbaar in het 2e kwartaal van 2024.

TenderTrends

TenderTrends biedt houvast tijdens de marktverkenning.

  • Waar moet ik beginnen?
  • Welke duurzaamheidseisen kunnen we stellen?
  • Hoe hebben andere aanbestedende diensten een soortgelijke aanbesteding aangepakt?
  • Wat zijn de contactgegevens van deze inkopers?

Zomaar een greep uit de vragen waar TenderTrends antwoord op geeft bij het inrichten van een veelvoorkomende aanbesteding, zoals die van koffiemachines, printers of schoonmaakdiensten.

Data gedreven werken

TenderTrends laat nog even op zich wachten, maar we geven de aanbestedingsmarkt nu al veel mogelijkheden om de aanbestedingsdata uit TenderNed te gebruiken:

Vanaf begin 2023 kunnen aanbestedende diensten de eigen aanbestedingsdata ook automatisch ophalen via een API. Daarnaast valt medio 2023 een vernieuwde rapportagemodule met enkele standaard rapportages te verwachten in de applicatie.

Data-excellence

Een van onze pijlers in de Visie TenderNed 2023-2027 is data-excellence. TenderNed heeft een analyse-omgeving ingericht, zodat we verplichte statistische informatie gemakkelijk kunnen leveren aan de Europese Commissie. We gebruiken de analyse-omgeving ook om de TenderNed-applicatie verder te verbeteren. Door de analyse-omgeving kunnen we ook snel en efficiënt rapportages maken en verspreiden, realtime informatie delen én factchecken.

Daarnaast stimuleren we inkopers en ondernemers om de aanbestedingsdata uit TenderNed beter te benutten, door brondata meer en eenvoudiger toegankelijk te maken. TenderTrends is hier een voorbeeld van.

Contact met analyseteam

Heeft u nog suggesties of zoekt u hulp bij het analyseren van uw eigen data? Neem contact op met het analyseteam van TenderNed via analyse@tenderned.nl.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl