Meeste aanbestedingen lopen door, wel aanpassing in planning

Nieuws | 3 april 2020

Bedrijfsleven en overheid roepen aanbestedende diensten op om hun opdrachten en aanbestedingen zo veel mogelijk door te laten lopen. Daar lijken ze gehoor aan te geven.

In week 13, de tweede week na de verscherpte coronamaatregelen, werden meer lopende aanbestedingen aangepast dan normaal. Het aantal afgebroken aanbestedingen was vorige week echter niet hoger dan normaal. Het aantal nieuwe opdrachten vertoont in de afgelopen 2 weken een normaal beeld.

Bovengemiddeld aantal rectificaties

PIANOo maakte een korte analyse van de aankondigingen op TenderNed. Daarbij concentreerde ze zich op de Europese aanbestedingen (ruim 85% van de gepubliceerde opdrachten).

  • In week 13 verschenen 68 rectificaties. In de meeste gevallen ging het om termijnverlengingen. Dit zijn nog steeds fors meer rectificaties dan het gemiddelde van 33 per week over 2019.
  • Het aantal rectificaties in week 13 ligt met 68 echter al een stuk lager dan in week 12, toen waren het er 99.

Opdrachtgevers lijken gehoor te geven aan de oproep om kritisch naar hun termijnen te kijken.

Minder afgebroken aanbestedingen

In week 13 ligt het aantal vroegtijdig beĆ«indigde aanbestedingen met 11 onder het weekgemiddelde van 15 in 2019. In week 12 was nog een stijging te zien in het totaal aantal afgebroken aanbestedingen, die week waren het er 25.

Ook het totaal aantal nieuw gepubliceerde opdrachten in week 12 (167) en week 13 (156) ligt op of net onder het niveau van 2019 (gemiddeld 159 per week). Het aantal nieuwe aanbestedingen in week 12 en 13 vertoont een gelijk beeld met de weken daarvoor.

Dit kan te maken hebben met de oproep van overheid en bedrijfsleven om geplande opdrachten zo veel mogelijk door te laten gaan.

Iets minder nieuwe opdrachten voor werken

Het aantal nieuwe opdrachten voor leveringen en diensten lag de afgelopen weken boven het weekgemiddelde van 2019 (leveringen: 54 per week, diensten: 95 per week).

Voor werken (grof gezegd: aanbestedingen in de bouw- en infrasector) lag het aantal nieuwe Europese aanbestedingen in week 13 met 5 lager dan het gemiddelde over 2019 (10 per week). Het aantal afgebroken aanbestedingen lag voor deze categorie in diezelfde week echter op nul.

Lees meer

Dossier Coronacrisis en inkoop bij PIANOo

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl