Aanbestedende diensten ontvangen bericht over invullen vragenlijst

Nieuws | 11 april 2024

Op 25 april 2024 om 7.00 uur verstuurt TenderNed aan alle lokaal beheerders van actieve aanbestedende diensten een e-mail met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De resultaten van de vragenlijst worden anoniem verwerkt in de Europese monitoringsrapportage.

Europese monitoringsrapportage

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzoeken we de lokaal beheerders van actieve aanbestedende diensten om 7 vragen te beantwoorden. Deze vragen gaan over het inkoopvolume van hun organisatie en het aantal gegunde opdrachten aan het midden en kleinbedrijf in 2021, 2022 en 2023.

De antwoorden worden anoniem verwerkt in de Europese monitoringsrapportage. Hierin rapporteren alle lidstaten van de Europese Unie over verschillende aspecten van de aanbestedingspraktijk.

Lokaal beheerders

U kunt de vragenlijst van 25 april om 7.00 uur tot uiterlijk 2 juni om 20.00 uur invullen. U vindt de vragenlijst in het menu onder de optie: Uitvragen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Uw antwoorden dragen bij een representatief beeld te schetsen van het inkoopvolume van Nederlandse overheden.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl