Verbeterde werking gunningscriterium laagste kosten in TenderNed

Nieuws | 8 april 2024

Inkopers van overheidsopdrachten vragen meestal meerdere partijen een aanbieding te doen. In de aankondiging van de opdracht staat hoe de aanbestedende dienst bepaalt wat de beste inschrijving is. Hierbij hebben ze de keuze uit 3 gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding, de laagste prijs of de laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. In de release van 10 april 2024 brengen we een verbetering live voor het gunningscriterium laagste kosten.

Verbeterde werking laagste kosten

Vanaf 10 april kunnen inkopers in de applicatie aangeven dat het criterium laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit van toepassing is. Tot die datum kan dat voor dit gunningscriterium alleen in de aanbestedingsdocumenten.

TenderNed heeft altijd de 2 meest gehanteerde gunningscriteria ondersteund: beste prijs-kwaliteitverhouding en laagste prijs. Het criterium laagste kosten wordt steeds vaker gebruikt en de verwachting is dat dit verder blijft toenemen. Daarom gaan we dit criterium beter ondersteunen in de applicatie. We maken het makkelijker voor de inkoper om aan te geven dat laagste kosten zijn toegepast. En de ondernemer vindt dit eenvoudig terug in het dashboard (bij Planning/Details).

Door het ondersteunen van deze optie verrijken we daarnaast onze data. Voortaan is direct inzichtelijk hoe vaak dit criterium wordt toegepast.

Laagste kosten kiezen

Wanneer een publieke inkoper in TenderNed kiest voor de optie laagste kosten wordt automatisch een kostencriterium aangemaakt. Vervolgens motiveert de inkoper waarom voor dit gunningscriterium is gekozen. Deze motivatie komt niet terug in de publicatie en is ook niet zichtbaar op het dashboard van ondernemingen.

Keuze gunningscriterium

Overheidsinkopers hebben de keuze uit 3 gunningscriteria:

Beste prijs-kwaliteitverhouding is uitgangspunt

Vaak willen inkopers met hun aanbesteding bereiken dat hun opdracht zo goed mogelijk wordt uitgevoerd, tegen een redelijke prijs. Niet voor niets is voor Europese aanbestedingen het gebruik van de beste prijs-kwaliteitverhouding het uitgangspunt. Hier wegen naast prijs ook kwaliteitsaspecten, zoals duurzaamheid, kortere levertijd of minder hinder bij de uitvoering, mee in de beoordeling van inschrijvingen.

Laagste prijs

Gaat het bij de opdracht om een voor de aanbestedende dienst duidelijk vaststaande kwaliteit? En willen zij die kwaliteit voor de laagste prijs inkopen? Dan leggen ze die kwaliteit vast in het bestek of de opdrachtbeschrijving in harde en controleerbare minimumeisen. Het gunningscriterium laagste prijs is dan het meest geschikte criterium om te bepalen welke aanbieding voor de opdracht het beste is.

Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit

Bij het gunningscriterium laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit kan naast de prijs ook een ander kostencriterium worden meegewogen. Een voorbeeld hiervan is het meewegen van kosten die verbonden zijn aan de gehele levenscyclus van een product. Op die manier kunnen aanbestedende diensten duurzaamheid meewegen in de aanbestedingsprocedure.

Lees meer over keuze gunningscriterium en opstellen (sub)gunningscriteria op pianoo.nl.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl