Verbeteringen TenderNed 2024

Iedere 2 weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2024 is verbeterd aan TenderNed.

Verbeteringen 10 april 2024

 • Het is voor aanbestedende diensten mogelijk gemaakt om in de applicatie te kiezen voor het gunningscriterium laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. 
 • Bij een onderhandeling zonder bekendmaking kunnen aanbestedende diensten ARW2016 als juridisch kader selecteren in TenderNed.
 • Wanneer een nieuwe aanbestedende dienst zich registreert, moet de naam en het e-mailadres van een directielid opgegeven worden. Dit om de afhandeling van de registratie te versnellen.

Verder zijn er 7 bugs opgelost.

Verbeteringen 27 maart 2024

 • Aanbestedende diensten kunnen na het openen van de kluis de volgende termijnen aanpassen en kenbaar maken aan de betrokken ondernemingen:
  - termijn voor het versturen van de (definitieve) gunningsbeslissing
  - termijn voor het publiceren van de aankondiging gegunde opdracht
 • Voor aanbestedende diensten is het mogelijk gemaakt een perceel te kopiëren. 
 • De drempelbedragen voor sociale en andere specifieke diensten (SSD) zijn in TenderNed toegevoegd

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 13 maart 2024

 • Het gebruik van filters in combinatie met percelen is verder geoptimaliseerd bij het zoeken naar aanbestedingen.
 • Voor aanbestedende diensten wordt de looptijd bij een raamovereenkomst niet meer getoond op het termijnenscherm. De looptijd wordt op perceelniveau weergegeven.

Verbeteringen 28 februari 2024

 • Aanbestedende diensten kunnen in TenderNed voortaan eenvoudig data aanleveren aangaande de Regeling bevordering schone wegvoertuigen, ook bekend als Clean Vehicles Directive (CVD).
 • Voor aanbestedende diensten geldt bij het publiceren de verplichting om een NUTS-code ‘niveau 3’ op te voeren. Dit heeft betrekking op de eigen organisatiegegevens en die van de contactpunten. Bij het opvoeren van een gegunde onderneming moet de NUTS-code ook toegevoegd worden. Meer informatie vindt u in ons nieuwsbericht
 • Bij het vroegtijdig beëindigen van een aanbesteding wordt nu gevraagd om alsnog de gunning op te voeren. Bij het opvoeren van de gunning kan de aanbestedende dienst de reden voor het vroegtijdig beëindigen en het aantal inschrijvingen specificeren.
 • Voor ondernemers is het csv-bestand met berichten verrijkt met de inhoud van het bericht. Dit geldt alleen voor de berichten die via het dashboard van een aanbesteding inzichtelijk zijn.

Verder zijn er 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 14 februari 2024

 • De organisatiegegevens zijn aangevuld met een NUTS-code 3. Organisaties die geen NUTS-code 3 zien staan moeten deze zelf toevoegen. Voor ondernemers geldt dat bij het versturen van een aanmelding/inschrijving de organisatiegegevens verplicht een NUTS-code 3 moet bevatten
 • Bij het opvoeren van een gunning bepaalt TenderNed automatisch de bedrijfsgrootte van de gegunde ondernemer. Dit kan omdat aan ondernemers is gevraagd de bedrijfsgrootte aan te vullen bij de organisatiegegevens in TenderNed.
 • In het geval van een inkoopcombinatie wordt de naam van de combinatie automatisch overgenomen in de berichten. Dit was al van toepassing op enkele berichten maar geldt nu voor alle relevante berichten. 

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 31 januari 2024

 • Aanbestedende diensten kunnen vanaf nu een Gewijzigde opdracht publiceren bij een nationale opdracht.
 • Voor gebruikers die aan meerdere aanbestedende diensten gekoppeld zijn, is het mogelijk om onder Mijn aanbestedingen te filteren op organisatie.
 • Bij het aanmaken van een aanbesteding is het nu mogelijk om een combinatie van prijs- en kostencriteria op te geven.
 • De pdf die via de geïntegreerde UEA-wizard wordt gegenereerd, is geoptimaliseerd. Hierdoor is het aantal pagina’s van het document sterk afgenomen.
 • Als een vestiging wordt uitgenodigd voor een onderhandse procedure of onderhandeling zonder bekendmaking, komt de naam van de vestiging terug in het uitnodigingsbericht. Na het accepteren van de uitnodiging staan de gegevens van de vestiging direct in het dashboard vermeld van de onderneming. 

Verder zijn er 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 17 januari 2024

 • De eForms Defensieformulieren zijn geïmplementeerd. Aanbestedende diensten kunnen nu aanbestedingen aanmaken en publiceren met als juridisch kader Defensie en Veiligheid 2009.

Verder zijn er 6 bugs opgelost.

Verbeteringen 3 januari 2024

 • TenderNed maakt nu gebruik van de nieuwe drempelbedragen. Meer informatie vindt u in ons nieuwsbericht.
 • Aanbestedende diensten kunnen automatisch data in bulk exporteren met de nieuwe TenderNed API (Application Programming Interface).
 • Voor aanbestedende diensten is het Dasboard rapportages uitgebreid met een rapportage die inzicht geeft in de gunningspercentages van ondernemingen binnen uw organisatie. Op onze website vindt u een benchmark waarmee u uw rapportages op hoofdlijnen kunt vergelijken met gelijksoortige organisaties.
 • Aanbestedende diensten moeten in een vooraankondiging voortaan het contactpunt beroepsprocedures verplicht opvoeren.

Verder zijn er 5 bugs opgelost.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl