Top 10 aanbestedingen met meeste inschrijvingen 2023

Nieuws | 11 januari 2024

In 2023 ontving een aanbesteding van Regio Rivierenland de meeste inschrijvingen. Er schreven 251 ondernemingen in op hun aanbesteding Hoofdtender Wmo en Jeugdhulp, perceelnummer 1-13. Bekijk de volledige top 10.

Top 10

Positie Aanbestedende dienst Aanbesteding Inschrijvingen
1 Regio Rivierenland Hoofdtender Wmo en Jeugdhulp (perceelnummer 1-13) 251
2 Gemeente Bergen Prijsvraag Seurenheide 121
3 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Aanbesteding Overige Forensische Zorg incl. Tbs-zorg Beveiligingsniveau 3 114
4 Gemeente Ede Wmo ambulante ondersteuning en beschermd wonen 91
5 Gemeente Rotterdam 1-D-21812-22: Inkoop Wmo-maatwerkondersteuning 75
6 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Bloedafnamediensten ten behoeve van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) (open house) 60
7 Gemeente Dalfsen Gemeente Dalfsen – Wmo-begeleiding 53
8 Gemeente Waalwijk WMO-hulpverlening 50
9 Gemeente Groningen ‘Open-House’ Beschermd wonen vanaf 2023 (perceelnummer 2) 49
10 Gemeente Amersfoort Dagactiviteiten basis Jeugd en Wmo regio Amersfoort 44

Uitgangspunten

  • Deze top 10 is gebaseerd op de inschrijvingen per perceel, zodat er een eerlijke vergelijking gemaakt kan worden tussen aanbestedingen met meerdere percelen en aanbestedingen met maar 1 perceel.
  • We hebben in deze analyse zowel gekeken naar aanbestedingen die via TenderNed verliepen als via een Tsender.
  • Instellingen van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) zijn niet meegenomen.

Bijzonderheden

  • De top 10 bestaat grotendeels uit aanbestedingen die met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te maken hebben.
  • De aanbesteding op positie 2 is een bijzondere in deze top 10. Deze aanbesteding is een prijsvraag om een waterpaviljoen in Limburg te ontwerpen en is als enige in de top 10 niet gerelateerd aan zorg.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl