Dataset aanbestedingsdata 1e en 2e kwartaal 2021

Nieuws | 21 juli 2021

Ieder halfjaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van het eerste halfjaar van 2021 is nu beschikbaar.

In het 1e en 2e kwartaal zijn in totaal 10.426 aankondigingen gepubliceerd. Dit zijn er bijna 1.000 meer dan in dezelfde periode in 2020.

Mogelijkheden datasets

Deze eerste dataset van 2021 bevat de gepubliceerde data uit alle aankondigingen die in het eerste halfjaar zijn gepubliceerd op TenderNed. Dit zijn zowel aankondigingen van marktconsultaties, vooraankondigingen, aankondigingen van een opdracht, aankondigingen van een gegunde opdracht (hieronder vallen ook vroegtijdige beëindigingen), wijziging in de opdracht en rectificaties.

Met de datasets kunt u analyses maken van bijvoorbeeld het aantal aanbestedingen per aanbestedende dienst, welk soort procedure het meest gebruikt wordt, of aan welke ondernemingen de opdracht gegund is.

Download de dataset

Bekijk en download de dataset van het eerste halfjaar van 2021 op de pagina Aankondigingen analyseren en downloaden.

XML-formaat

TenderNed biedt u ook de mogelijkheid om real-time aankondigingen van het aankondigingenplatform in XML-formaat op te halen via een API (Application Programming Interface).

Bekijk meer informatie hierover: Aankondigingen van overheidsopdrachten op data.overheid.nl

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl