Aanmaken marktconsultatie wordt makkelijker

Nieuws | 14 september 2022

In samenwerking met onze gebruikers hebben we het aanmaken van een marktconsultatie in TenderNed sterk vereenvoudigd. Na de release van 28 september zijn er maar liefst 9 verplichte velden minder. En het nieuwe dashboard benadrukt wat belangrijk is: communiceren met ondernemers.

Aanleiding vernieuwing

Gebruikers ervoeren het aanmaken van een marktconsultatie in TenderNed als omslachtig. Een marktconsultatie is geen aanbesteding, maar werd in de applicatie wel zo benaderd. Gevolg hiervan was dat er verplichte velden ingevuld moesten worden, die eigenlijk niets van doen hebben met een marktconsultatie. Vanaf 28 september om 19.00 is dit verleden tijd.

Hoe het per 28 september werkt

Op het dashboard Mijn aanbestedingen is de knop Aanbesteding aanmaken uitgebreid met Marktconsultatie aanmaken

 

Dashboard marktconsultatie

Na het invullen van de basiskenmerken komt u in het vernieuwde dashboard dat is toegespitst op uw marktconsultatie:

  • Op het dashboard staan onder meer de belangrijke termijnen en de berichtenmodule; hét communicatiemiddel bij een marktconsultatie.
  • De taken op het dashboard sluiten volledig aan bij het proces.
  • Na publicatie kunt u de marktconsultatie wijzigen en nieuwe documenten publiceren.
  • Het dashboard bevat de nieuwe taak Marktconsultatie afronden, die de betrokkenen informeert dat de marktconsultatie is afgerond.
  • Kenmerken, termijnen en contactgegevens vindt u terug onder het nieuwe tabblad Kenmerken.
  • Documenten voegt u - zoals u gewend bent - toe onder het tabblad Documenten.

Voor ondernemers zijn er in het dashboard geen veranderingen doorgevoerd.

Voortzetting marktconsultatie in aanbesteding

In de huidige situatie is het mogelijk om vanuit een marktconsultatie een aanbesteding te starten. Hierbij bleef het kenmerk van de marktconsultatie gelijk aan dat van de aanbesteding. Dit is nu niet meer mogelijk.

Vanaf 28 september is een duidelijke knip tussen de marktconsultatie (wat geen aanbesteding is) en de aanbesteding die hier eventueel op volgt. In de praktijk betekent dit dat de betrokkenen bij de marktconsultatie niet automatisch bij de aanbesteding betrokken zijn.

In het dashboard van de marktconsultatie blijft de communicatie van de marktconsultatie in te zien.

Wat er nog meer gaat veranderen

De komende weken voeren we meer verbeteringen door om de relatie tussen de marktconsultatie en een daarop volgende aanbesteding inzichtelijker te maken:

  • Op het dashboard van de marktconsultatie komt een taak waarmee u de aanbesteding kunt starten.
  • Vanuit het dashboard van een opvolgende aanbesteding navigeert u binnenkort eenvoudig naar het dashboard van de marktconsultatie, en weer terug.
  • Betrokken ondernemingen ontvangen straks automatisch bericht als er een aankondiging van een opdracht naar aanleiding van de marktconsultatie plaatsvindt.

Verbeteringen TenderNed

TenderNed voert om de week verbeteringen door. Dit onderhoud is altijd op een woensdagmiddag tussen 18:00 en 19:00 uur. Bekijk de release notes om te zien wat we al verbeterden.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl