Dataset aanbestedingsdata 3e en 4e kwartaal 2020

Nieuws | 7 februari 2021

Ieder halfjaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat u ze gemakkelijk kunt gebruiken voor analyses. De dataset van 2020 is nu beschikbaar.

In het 3e en 4e kwartaal zijn in totaal 9.696 aankondigingen gepubliceerd ten opzichte van 9.129 in het 1ste en 2e kwartaal. De data over het 3e en 4e kwartaal 2020 zijn samengevoegd met die van het 1ste en 2de kwartaal en vormen nu het jaaroverzicht 'Dataset 2020'.

Mogelijkheden datasets

Deze dataset van 2020 bevat de gepubliceerde data uit alle aankondigingen die in dat jaar zijn gepubliceerd op TenderNed. Dit zijn zowel aankondigingen van marktconsultaties, vooraankondigingen, aankondigingen van een opdracht, aankondigingen van een gegunde opdracht (hieronder vallen ook vroegtijdige beëindigingen), wijziging in de opdracht en rectificaties.

Met de datasets kunt u analyses maken van bijvoorbeeld het aantal aanbestedingen per aanbestedende dienst, welk soort procedure het meest gebruikt wordt, of aan welke ondernemingen de opdracht gegund is.

Dataset 2020

Bekijk en download de dataset 2020 op de pagina Aankondigingen analyseren en downloaden.

XML-formaat

TenderNed biedt u ook de mogelijkheid om real-time aankondigingen van het aankondigingenplatform in XML-formaat op te halen via een API (Application Programming Interface).

Bekijk meer informatie hierover: Aankondigingen van overheidsopdrachten op data.overheid.nl

PIANOo analyse aanbestedingen in 2020

Wat is het effect van de coronacrisis op lopende en nieuwe aanbestedingen? PIANOo brengt het aanbestedingsgedrag globaal in kaart aan de hand van aankondigingen op TenderNed.

Bekijk de analyse aanbestedingen bij PIANOo

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl