Verbeteringen TenderNed 2023

Iedere 2 weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2023 is verbeterd aan TenderNed.

Verbeteringen 6 december 2023

 • Voor aanbestedende diensten is het Dasboard rapportages uitgebreid met een rapportage die inzicht geeft in de betrokkenheid van ondernemingen binnen uw organisatie.
 • Voor aanbestedende diensten is het overzicht met beschikbare taken per ronde verduidelijkt voor aanbestedingen die bestaan uit meerdere inschrijfrondes.
 • Voor ondernemers is in het dashboard van een aanbesteding de naam van de aanbestedende dienst nu op elke pagina zichtbaar.

Verder zijn er 7 bugs opgelost.

Verbeteringen 22 november 2023

 • Voor aanbestedende diensten is het Dasboard rapportages uitgebreid met informatie over onderhandse aanbestedingen. Deze rapportage geeft inzicht in de betrokkenheid van de geselecteerde onderneming(en) bij eerdere onderhandse aanbestedingen van uw organisatie.

Verder zijn er 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 8 november 2023

 • Voor de aanbestedende diensten is de eerste versie van het Dasboard rapportages beschikbaar. Alleen lokaal beheerders hebben toegang tot het dashboard dat te vinden is in het menu onder Rapportages.
 • Voor aanbestedende diensten is het mogelijk gemaakt om per perceel een referentienummer op te geven. Bij het wijzigen van de opdracht is dit referentienummer te wijzigen.
 • Voor aanbestedende diensten is het beter inzichtelijk gemaakt wanneer er openstaande taken zijn.
 • Voor ondernemers is de wizard voor het genereren van een UEA vereenvoudigd en van 6 naar 5 stappen teruggebracht.

Verder zijn er 8 bugs opgelost.

Verbeteringen 25 oktober 2023

 • De validatie ‘De datum moet vandaag of eerder zijn dan vandaag’ is aangepast naar ‘De datum sluiting overeenkomst moet eerder zijn dan vandaag’. Bij de volgende eForms-update van de Europese Commissie wordt de validatie bijgesteld naar ‘De ingevulde datum moet eerder of gelijk zijn aan vandaag’.
 • In het overzicht Mijn aanbestedingen van aanbestedende diensten wordt onder de statuskolom met een blauwe melding aangegeven of er nog openstaande taken zijn.

Verder zijn er 14 bugs opgelost.

Verbeteringen 11 oktober 2023

 • Bij een onderhandse procedure is het mogelijk de gunning te publiceren en daarbij het publicatienummer (PB/S-nummer) van de eerdere aankondiging in te vullen. In de publicatie wordt dit nummer opgenomen als 'identificatiecode van de eerdere aankondiging'. Dit geldt alleen voor speciale sectorbedrijven.
 • De rechtsvorm 'Organisatie die een door een aanbestedende dienst gesubsidieerde opdracht gunt' kan nu ook geselecteerd worden door aanbestedende diensten. Lees meer over het wijzigen van de rechtsvormen van aanbestedende diensten in relatie met de eForms.
 • De inlogpagina is mobiel vriendelijk gemaakt. Hierdoor wordt inloggen makkelijker op mobiele telefoon en tablet.
 • In de nota van inlichtingen is bij 'Alle vragen' zichtbaar gemaakt op welke nota van inlichtingen de vraag betrekking heeft.
 • Bij het versturen van de gunningsbeslissing is in de eerste stap het selecteren van de ondernemers verduidelijkt.

Verder zijn er 9 bugs opgelost.

Verbeteringen 27 september 2023

 • TenderNed maakt vanaf nu gebruik van de nieuwe aankondigingsformulieren (eForms). De invoering van de eForms brengt verschillende wijzigingen met zich mee. Vrijwel alle wijzigingen hebben betrekking op aanbestedende diensten. Bekijk wat er is gewijzigd.

Verder zijn er 13 bugs opgelost.

Geef uw mening

Komt u iets tegen in de eForms dat u onduidelijk vindt of beter kan? Laat het ons weten. Ook als u de nieuwe aankondigingsformulieren prettig vindt werken, horen we dat natuurlijk graag.

Verbeteringen 13 september 2023

 • Op het aankondigingenplatform zijn rectificaties duidelijker zichtbaar gemaakt met behulp van een label. Dit is vooruitlopend op de eForms.

Verder zijn er 6 bugs opgelost.

Verbeteringen 30 augustus 2023

 • Voor ondernemers is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in de applicatie geïntegreerd. De geïntegreerde UEA-wizard vervangt de oude UEA-module.

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 16 augustus 2023

 • Aanbestedende diensten kunnen voortaan aanbestedingen aanmaken die bestaan uit meerdere inschrijfrondes. Dit geldt alleen voor aanbestedingen met een aanmeld- en inschrijffase. Lees het nieuwsbericht.
 • Voor gebruikers die gekoppeld zijn aan een aanbestedende dienst is het nu mogelijk om e-mails over het verwijderen van oude aanbestedingen uit te zetten. Dit is aan te passen onder Persoonlijke instellingen bij Notificaties.
 • Voor ondernemers is het nu mogelijk om een pdf te downladen bij Vraag & antwoord.
 • De functionaliteit Exporteer data in bulk voor aanbestedende diensten is geoptimaliseerd.

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 2 augustus 2023

 • Op de registratiepagina voor Nederlandse ondernemingen zijn enkele tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Dit om duidelijk te maken wat het verschil is tussen een persoonlijk gebruikersaccount en het account van de onderneming.

Verder zijn er 2 bugs opgelost.

Verbeteringen 20 juli 2023

 • De xml die wordt gegenereerd bij het exporteren van data in bulk bevat nu ook informatie uit het formulier Aankondiging van de wijziging.
 • De button 'Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding' is gewijzigd in 'Op de hoogte blijven'.

Verbeteringen 5 juli 2023

 • Bij het selecteren van een aanbestedende dienst in het kader van een inkoopcombinatie controleert de applicatie of de gekozen organisatie een telefoonnummer heeft geregistreerd in TenderNed. Ontbreekt het telefoonnummer? Vraag de aanbestedende dienst het nummer in te voeren. Elke aanbestedende dienst moet namelijk een telefoonnummer geregistreerd hebben. Pas na registratie van het telefoonnummer kunt u de aanbestedende dienst toevoegen aan de inkoopcombinatie.
 • Het inlogscherm bevat geen menu meer. Via ‘Terug naar home’ komt u weer op de homepagina terecht.

Verder zijn er 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 21 juni 2023

 • Het menu van de website is herontworpen en vereenvoudigd.
 • Voor ondernemers is het CSV-bestand ‘Mijn vragen’ uitgebreid. Het bestand bevat de toelichting van de ondernemer op de individuele vraag en de eventuele toelichting op de afwijzing door de aanbestedende dienst.

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 7 juni 2023

 • In de notificatiemails die we versturen op basis van een aangemaakt interesseprofiel is voortaan te zien of het om een Europese of nationale aankondiging gaat.

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 24 mei 2023

 • Onder Gegevens is op te geven of de onderneming wel of geen beschut werk biedt. Deze vraag is onderdeel geworden van het registratieproces van nieuwe ondernemers.
 • De button Aanbesteding aanmaken is gewijzigd in Aanmaken.

Verbeteringen 10 mei 2023

 • In deze release voerden we een aantal technische verbeteringen door.

Verder zijn er 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 26 april 2023

 • In deze release voerden we een aantal technische verbeteringen door.

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 12 april 2023

Verder zijn er 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 29 maart 2023

Verder is er 1 bug opgelost.

Verbeteringen 15 maart 2023

 • Voor aanbestedende diensten is ‘Contactpunt instantie voor bemiddelingsprocedure’ een verplicht veld geworden. Deze wijziging houdt verband met de nieuwe aankondigingsformulieren (eForms).
 • Op het aankondigingenplatform is te zien of een aanbesteding Nationaal of Europees is. Dit staat vermeld onder het tabblad Details van de aankondiging.
 • Meerdere tekstvelden zijn vergroot van 4000 naar 8000 tekens. Dit geldt bijvoorbeeld voor het veld 'Bewijsstuk bij een gunningscriteria'.

Verder zijn er 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 1 maart 2023

 • Op het dashboard van ondernemers is via de button ‘Verzonden berichten’ nu rechtstreeks te navigeren naar alle verzonden berichten in de aanbesteding.
 • Voor aanbestedende diensten is het nu mogelijk om per perceel het beoogd aantal gegadigden te specificeren. U vindt deze optie door op het overzichtsscherm met selectiecriteria te klikken op ‘Aantal ondernemingen’.
 • Bij de gunning van een raamovereenkomst wordt nu de maximale waarde van de opdracht gevraagd in plaats van de hoogste/laagste offerte of de exacte waarde.
 • De naam van het zip-bestand van een export is verkort. Dit is naar aanleiding van signalen van gebruikers die aangaven dat de te lange bestandsnaam problemen opleverde bij het opslaan.

Verder zijn er 8 bugs opgelost.

Verbeteringen 15 februari 2023

 • Aanbesteden in percelen is nu verplicht. Bij het aanmaken van een aanbesteding moet u als medewerker aanbestedende dienst in het dashboard minimaal 1 perceel opvoeren. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht Verplicht aanbesteden in percelen.
 • Lokaal beheerders van Nederlandse ondernemingen worden na inloggen gevraagd gegevens over de bedrijfsgrootte in te vullen. Deze gegevens helpen ons te voldoen aan de Europese statistiek verplichting, en bieden nieuwe mogelijkheden voor de data analyses die wij beschikbaar stellen. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht Aanvullen organisatiegegevens onderneming.
 • Met dank aan input van gebruikers is de opmaak van de mail met nieuwe en gewijzigde aankondigingen aangepast en beter toegankelijk gemaakt.   
 • Een gebruiker aanbestedende dienst ontvangt een extra attendering op de toepassing van taaluniformiteit in een aankondiging. Het gebruik van meerdere talen in een aankondiging kan leiden tot weigering van publicatie door TED.  
 • Het is nu mogelijk om via het zoekveld te zoeken naar aanbestedende diensten die combinant zijn bij een inkoopcombinatie.
 • Gebruikers kregen bij een onderhandse procedure onterecht het bericht dat er nog een gunning gepubliceerd moest worden. Dit is gecorrigeerd.
 • Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ter verbetering van de toegankelijkheid.

Verder zijn er 7 bugs opgelost.

Verbeteringen 1 februari 2023

 • Bij het aanmaken van ICT aanbestedingen worden gebruikers geattendeerd op de Beslisboom Open Standaarden. Dit gebeurt bij het selecteren van specifieke ICT-gerelateerde CPV codes.
 • Maakt u gebruik van de eisenbibliotheek van een andere aanbestedende dienst? U ziet nu bij het selecteren van eisen uw eigen bibliotheek standaard bovenaan de lijst met bibliotheken staan.
 • Als aanbestedende dienst kunt u bij een vroegtijdige beëindiging nu als reden beëindiging ‘Andere redenen’ opgeven.
 • Op het aankondigingenplatform wordt nu een melding getoond in een publicatie als het een aanbesteding betreft die vroegtijdig beëindigd is.
 • Op het aankondigingenplatform zijn enkele wijzigingen op het gebied van toegankelijkheid doorgevoerd.

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 18 januari 2023

 • Vanaf 15 minuten voor de start van onderhoud aan TenderNed worden ingelogde gebruikers hier voortaan actief op geattendeerd. Via een pop-up wordt opgeroepen de gemaakte wijzigingen op te slaan.
 • Voor ondernemers is het beantwoorden van de gunningscriteria per perceel verduidelijkt.
 • Het overzicht van de NUTS-codes is overzichtelijker gemaakt.
 • Op het aankondigingenplatform zijn enkele verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid doorgevoerd.

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl