Aankondigingen nu vaak binnen 48 uur op TenderNed

Nieuws | 19 oktober 2023

Met de ingebruikname van de nieuwe aankondigingsformulieren (eForms) verschijnen Europese aankondigingen meestal binnen 48 uur op TenderNed.

Aankondigen op TED en TenderNed

Aanbestedende diensten moeten Europese aanbestedingen zowel op het aankondigingenplatform van TenderNed als op Tenders Electronic Daily (TED) aankondigen. Via TenderNed worden de aankondigingen van Europese aanbestedingen automatisch bij TED aangeboden voor publicatie.

Voor de ingebruikname van de eForms verschenen Europese aankondigingen pas 48 uur na verzending aan TED op TenderNed. Deze vertraging ontstond door het deels geautomatiseerd en deels handmatig inhoudelijk controleren van de aankondigingen door TED. De eForms zijn nu meer op data gestuurd waardoor een volledige geautomatiseerde afhandeling bij TED mogelijk is. Aankondigingen worden nu sneller verwerkt en vaak binnen 48 uur gepubliceerd.

Verzenden versus verschijnen

Maandag tot en met donderdag

  • Aankondigingen die vóór 12.00 uur zijn verstuurd, staan uiterlijk de volgende dag rond 9.00 uur op beide platforms live.
  • Aankondigingen die na 12.00 uur zijn verstuurd, staan de volgende dag rond 9.00 uur op beide platforms live óf anders een dag later rond 9.00 uur. 

Let op: TED voert nog wel steekproefsgewijs handmatige controles uit, dus een uitzondering blijft mogelijk.

Vrijdag

  • Aankondigingen die op vrijdagen zijn verstuurd, verschijnen 48 uur later op het aankondigingenplatform van TenderNed. Op TED verschijnt de publicatie maandagochtend rond 9.00 uur.

48-uurstermijn blijft van kracht

De 48-uurstermijn is voor veel gebruikers een doorn in het oog. Hoewel de termijn officieel nog steeds geldt, verloopt het publicatieproces sinds de ingebruikname van de eForms over het algemeen nu wel een stuk vlotter.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl