Amsterdam is gemeente met meest gestarte aanbestedingen in 2023

Nieuws | 22 januari 2024

In Amsterdam zijn in totaal 142 aanbestedingen gestart in 2023. De data van TenderNed laat zien dat dit het hoogste aantal is van alle Nederlandse gemeenten. Bekijk de landkaart om te zien hoeveel aanbestedingen er afgelopen jaar per gemeente zijn gestart.

Aanbestedingen per gemeente 2023


Download data

Bijzonderheden

De gemeente Leiden staat tussen de grote gemeenten op de vierde plek. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat het aantal aanbestedingen iets hoger ligt als gevolg van samenwerkingsverbanden. Onder het account van Leiden worden bijvoorbeeld ook de aanbestedingen van Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude gepubliceerd.

Uitgangspunten

  • In de analyse is alleen gekeken naar aanbestedingen gestart in 2023.
  • Onderhandse aanbestedingen maken geen deel uit van de analyse.
  • Instellingen van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) zijn niet meegenomen in de analyse.
  • We hebben in deze analyse zowel gekeken naar aanbestedingen die via TenderNed verliepen als via een van de Tsenders.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl