Nederland omarmt digitale transparantie en efficiëntie via TenderNed

Nieuws | 13 mei 2024

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie onderzocht de impact van open data op overheidsaanbestedingen binnen EU-lidstaten. Het bureau vindt dat Nederland, dankzij TenderNed, goed bezig is als het gaat om digitale transparantie. Het onderzoek heeft geleid tot de publicatie van een rapport. We lichten een aantal belangrijke resultaten uit.

Waardevolle inzichten en vergelijking met TED

De onderzoekers analyseerden initiatieven op het gebied van transparantie en open data van overheidsaanbestedingen. De uitkomsten van het onderzoek staan beschreven in het rapport Transparancy in public procurement. Het rapport biedt waardevolle inzichten door methoden, uitdagingen en prestaties te evalueren en te vergelijken met het TED-project van de Europese Unie (EU).

In het rapport staan gerichte aanbevelingen om toekomstig beleid en technische strategieën te begeleiden om het aanbestedingsproces inzichtelijk te maken. Denk aan het standaardiseren van dataformaten en investeren in de ontwikkeling van datavaardigheid bij overheidsmedewerkers. Deze bevindingen kunnen een belangrijke invloed hebben op de efficiëntie en integriteit van overheidsaanbestedingen, niet alleen binnen Nederland, maar ook op Europees niveau.

Vermindering administratieve lasten

Uit het rapport valt op te maken dat de onderzoekers te spreken zijn over de manier waarop TenderNed ervoor zorgt dat het aanbestedingsproces gestroomlijnd is. Gemak dient de mens: geïnteresseerden vinden alle aankondigingen van overheidsopdrachten op TenderNed terug. De manier waarop het aankondigingenplatform en de applicatie de administratieve last verminderen kan daarnaast op goedkeuring rekenen.

Toegankelijk voor analyse

De onderzoekers prijzen TenderNed ook voor het analysedeel op onze website. Het rapport benoemt de toegankelijkheid van onze gegevens in verschillende formaten zoals Excel en JSON. Ook de interactieve grafieken op onze website worden geprezen. We bedienen daarmee verschillende type gebruikers, zoals onderzoekers en bedrijven. We bieden onze gebruikers de mogelijkheid om weergaven aan te passen, zodat zij zich kunnen focussen op gegevens die relevant zijn voor hun belangen. Onze website biedt ook inzichten in trends en statistieken voor diverse aspecten van aanbestedingen. Dit alles maakt het eenvoudig om de data te analyseren en te gebruiken.

TenderNed-data

De onderzoekers beoordelen de TenderNed-data als compleet en betrouwbaar, omdat het onder direct toezicht van de centrale overheid staat. Dat zorgt ervoor dat de data afkomstig is van een betrouwbare bron en processen aan de wettelijke eisen voldoen. TenderNed is gecertificeerd als leverancier voor TED. Deze certificering draagt bij aan:

  • De geloofwaardigheid en relevantie van TenderNed op Europees niveau.
  • Het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking.
  • De transparantie in aanbestedingen over lidstaten heen.

TenderNed legt lat hoog voor andere landen

Het rapport concludeert dat TenderNed een goed voorbeeld is van het benutten van technologie voor het algemeen belang. Transparantie, efficiëntie en verantwoording worden daarbij bevorderd in overheidsaanbestedingsprocessen. TenderNed legt met dit alles de lat hoog voor andere landen die nastreven om aanbestedingen te moderniseren en te optimaliseren.

We zijn trots op de resultaten van het onderzoek en zetten ons in om TenderNed nóg beter te maken.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl