Top 10 aanbestedingen met meeste vragen 2023

Nieuws | 3 januari 2024

Welke aanbestedingen ontvingen in 2023 de meeste vragen? TenderNed zocht het uit. Een aanbesteding van een regionale overheid ontving in 2023 in totaal 1.353 vragen via de Vraag & Antwoord-module. Deze aanbesteding staat hiermee met stip op nummer 1. Bekijk de volledige top 10.

Uitgangspunten

  • In deze analyse gaan we na welke aanbestedingen de meeste vragen ontvingen in 2023.
  • Alleen openbare aanbestedingsprocedures die via TenderNed verlopen, nemen we in deze analyse mee.
  • We hebben de namen van de aanbestedingen en aanbestedende diensten geanonimiseerd om te voorkomen dat we organisaties in een kwaad daglicht zetten.

Top 10

Positie Type aanbestedende dienst Soort aanbesteding Aantal vragen
1 Regionale overheid Jeugdhulp 1.353
2 Publiekrechtelijke instelling Externe inhuur 688
3 Regionale overheid Jeugdhulp 642
4 Regionale overheid Regiotaxi 551
5 Centrale overheid Cateringdienstverlening 539
6 Centrale overheid Cateringdienstverlening 493
7 Publiekrechtelijke instelling Inhuur uitzendkrachten en payrollmedewerkers 491
8 Centrale overheid Aanpassingen aan gebouwen 474
9 Regionale overheid Regiotaxi 446
10 Publiekrechtelijke instelling Onderhoud gebouwen 444

Toelichting

  • In de top 10 zien we een aantal aanbestedingen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit zijn aanbestedingen waar doorgaans veel interesse voor is. Vaak dingen kleine zelfstandige zorgondersteuners mee naar de opdracht, die nog niet bekend zijn met aanbesteden. Dit kan zorgen voor een hoog aantal vragen.
  • Over het algemeen is er ook veel interesse in aanbestedingen voor de inhuur van personeel. Ook hier schrijft een grote groep kleine ondernemers in die nog niet doorgewinterd zijn in aanbesteden.
  • De aanbesteding Regiotaxi neemt 2 posities in de top 10 in. Dit komt doordat de aanbesteding is beĂ«indigd en daarna opnieuw is gestart. Beide keren kwamen er veel vragen binnen. De aanbestedingen voor cateringdienstverlening en jeugdhulp zijn wel verschillende aanbestedingen.

Stel niet dezelfde vraag

Het is van groot belang dat ondernemers de ruimte krijgen om vragen te stellen. Want alleen door het stellen van vragen kunnen zij onduidelijkheden in de uitvraag helder krijgen. Een aanbestedende dienst is echter onnodig veel tijd kwijt als er identieke vragen worden gesteld. Wij adviseren ondernemers daarom goed te kijken naar de reeds gestelde vragen. Zodra een ondernemer een vraag verstuurt, is deze zichtbaar voor alle betrokken ondernemers. Zodra de aanbestedende dienst het antwoord vrijgeeft, is dat ook voor alle betrokkenen zichtbaar. Bekijk daarom eerst of uw vraag al is gesteld voordat u een vraag stelt.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl