TenderNed gaat meerdere kluissluitingen ondersteunen

Nieuws | 9 januari 2023

TenderNed werkt eraan meerdere kluissluitingen mogelijk te maken in de inschrijffase. Een lang gekoesterde wens van onze gebruikers waar we nu gehoor aan geven.

Meer kluissluitingen

Op dit moment ondersteunt TenderNed één kluissluiting per fase (aanmeld- en inschrijffase). Er zijn verschillende procedures waar de mogelijkheid tot meer kluissluitingen in de inschrijffase wenselijk is. Bijvoorbeeld bij de concurrentiegerichte dialoog, de onderhandeling met bekendmaking en het innovatiepartnerschap. Voor het aandragen van oplossingen in de dialoogfase gebruiken aanbestedende diensten momenteel bijvoorbeeld de berichtenmodule in TenderNed.

Voordelen kluis

De kluis biedt inkopers én ondernemers voordeel:

  • De kluis sluit automatisch op de aangegeven datum en tijd
  • Een ondernemer kan een oplossing indienen, intrekken, corrigeren en opnieuw indienen tot aan de deadline

Realisatie oplossing

Eind 2022 zijn we gestart met de bouw en de verwachting is dat we nog enkele maanden bezig zijn. De gevraagde functionaliteit brengt een zeer grote aanpassing in de applicatie mee, die gevolgen heeft voor de dashboards van de gebruikers. We hebben de hulp ingeroepen van enkele key-users om ons te ondersteunen in de ontwikkeling. Op deze wijze weten we zeker dat de functionaliteit voldoet aan de wensen van onze gebruikers. Houd onze website in de gaten voor updates over de ontwikkeling.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl