Voortgang nieuwe aankondigingingsformulieren

Nieuws | 15 november 2022

In oktober 2023 staat de implementatie van de nieuwe formulieren gepland, de zogeheten eForms. Dit is een omvangrijk project. We zorgen ervoor dat de gebruikers van TenderNed zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de wijzigingen.

Stand van zaken

In december 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen. Samen met beleidsmedewerkers en onze stakeholders bogen we ons over strategische vraagstukken en praktische knelpunten. Dit heeft geresulteerd in een gedegen pakket van functionele eisen en wensen, en een breed gedragen implementatieplan.

Werkzaamheden

Het wijzigen van de aanbestedingsformulieren is complex en omvangrijk. De deadline is oktober 2023, dit geldt ook voor de andere EU-lidstaten. We voeren wijzigingen gefaseerd door, zodat onze gebruikers stap voor stap bekend raken met de nieuwe formulieren.

Hier en daar komen er nieuwe velden bij of krijgen bepaalde velden een andere omschrijving. Doordat we ons volledig richten op de eForms, kunnen we minder verbeteringen doorvoeren in de 2-wekelijkse release.

Implementeren eForms

Aan elke handeling die een gebruiker in TenderNed uitvoert, is op de achtergrond een formulier gekoppeld. Van de Europese Commissie hebben wij de opdracht gekregen om Electronic Forms (eForms) te implementeren. Dit betekent een grote wijziging in de techniek en architectuur, maar voor onze gebruikers houden we de impact minimaal.

Functioneel gezien zijn we klaar om de eForm te implementeren. Maar de technische kant is uitdagend, omdat de specificaties van de Europese Commissie niet compleet zijn of vaker dan gewenst wijzigen.

De nieuwe eForms

De 25 bestaande formulieren worden vervangen door een meer dynamische toepassing met als doel:

  • het toegankelijker en duidelijker maken van de informatieverstrekking rondom aanbestedingen
  • vermindering van de administratieve lasten
  • overheden beter in staat te stellen om data gestuurde beslissingen te nemen

Blijf op de hoogte

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl